Aina Skjefstad Andersen: – Alltid opptre redelig og etterrettelig!

Aina Skjefstad Andersen (50)

Avbildet: Aina Skjefstad Andersen
Aina Skjefstad Andersen

Fylkesleder Oslo

 

Dette intervjuet ble første gang presentert i Forbundsnytt nummer 6, 2016.

I tillegg til å kunne lov- og avtaleverk og Utdanningsforbundets politikk godt, er mitt beste råd og alltid opptre redelig og etterrettelig i rollen som ATV. Vær tydelig, men også nøyaktig! Det er viktig å finne balansen mellom å være trekkhund og vaktbikkje! Som tillitsvalgt skal vi også bidra til samarbeid og utvikling – det kan være lett å glemme.  Du er avhengig av tillit hos dine medlemmer for å ha trygghet i rollen, et avklart mandat fra klubben er avgjørende i ditt møte med arbeidsgiver og andre. Mitt råd er derfor å bruke tid på å bli kjent med dine medlemmer og å bygge en sterk klubb.

Klubben bør være en arena hvor det er stor takhøyde og rom for diskusjon, samtidig som det er enighet om lojalitet utad. Jevnlige klubbmøter er til god hjelp for å føle trygghet i saker som opptar medlemmene.  Jeg har en leveregel som fungerer godt for meg i tillitsvalgtrollen; ikke lat som du kan noe du ikke kan! Som ATV har du en hel organisasjon i ryggen: Søk råd, bygg nettverk og be om hjelp i små eller store saker du er usikker på.

Min erfaring er at folk gjerne deler av sin kompetanse. Det er en god skole å delta på kurs i Utdanningsforbundet – både for å bygge egen kompetanse i ATV-rollen, men også for å bli kjent med organisasjonen og andre tillitsvalgte på ulike nivå. Til slutt: Det er lov å kaste seg frempå, og det er lov å være blid – selv om saken er alvorlig. Lykke til!