Bjørn Sigurd Hjetland: – Relasjon og dialog avgjørende for å nå fram

Avbildet: Bjørn Sigurd Hjetland (43)
Bjørn Sigurd Hjetland (43)

Lokallagsleder og hovedtillitsvalgt i Bærum

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 2/2021.

Dere som er arbeidsplasstillitsvalgte er nervesystemet i organisasjonen vår. Vi er avhengige av et effektivt system for å sikre at signalene rekker fram.

For å sikre at nervesystemet i organisasjonen fungerer best mulig har Utdanningsforbundet utviklet en svært god skoleringspakke. Det er viktig å ha med seg grunnskoleringene for å sikre oss god ballast og gi oss trygghet i rollen som tillitsvalgt. Enkelte føler nok at tillitsvalgtrollen er ensom, men gjennom skoleringen får man utvidet nettverket sitt. Disse kontaktene på andre arbeidsplasser og i andre kommuner er med på å sikre at du alltid har noen å spille ball med. Skoleringen videre fra lokallagsnivå og fylkeslag gir en oppdatering av aktuelle saker og problemstillinger som er viktig å ha med seg inn i rollen.

Skill alltid sak og person. Som tillitsvalgt er relasjon og dialog avgjørende for å nå fram. Du kan komme opp i vanskelige situasjoner som er krevende både for deg og folk rundt deg. I vanskelige saker er det lurt å puste med magen og snakke med en voksen. I organisasjonen vår har vi veldig mange dyktige tillitsvalgte på alle nivå. Husk at lokallaget og fylkeslaget er der for deg om du trenger det. Det er lurt å ta kontakt tidlig for få noen råd til videre fremgangsmetode. Vi er en stor organisasjon og du er aldri aleine.