Eva Marie Storø: – Distanser rollen din fra deg selv!

Avbildet: Eva Marie Storø
Eva Marie Storø

Hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet Kvæfjord siden 1997.Tidligere lærer og verneombud, ATV og hatt verv i fylkesstyret Utdanningsforbundet Troms.

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 2/2020.

Å være ATV kan innimellom oppleves ensomt. Man sitter i en rolle der mange har behov for hjelp av deg og der du selv ikke kan drøfte alle spørsmålene dine med kolleger. Noen ganger skal du dessuten bære fram en allerede definert politikk som du ikke nødvendigvis er enig i. Da gjelder det å distansere rollen din fra deg selv. Husk at det er du som ATV det snakkes til. Våg å be om hjelp når du trenger det – og ikke trenger det. Det å reflektere og sette ord på de sakene du arbeider med, kan hjelpe fram både kritisk tenkning og gode løsninger. Å lytte til andres mening og å stille spørsmål til saken, hjelper med sortering og gjør deg tryggere når du skal i møte med din lokale leder.

Alle ATV-er har også en hovedtillitsvalgt de kan sparre med. Dennes jobb er blant annet å gjøre deg trygg i arbeidet ditt. Glem likevel ikke at de viktigste samtalepartnerne er nærmere enn mange tror, i klubben din. Å ha med innspill og tanker fra egne medlemmer gir styrke. Det hjelper dessuten med å huske hatten man bærer med seg i rollen som ATV.

Jobben din vil bestå i å lytte og bli lyttet til. Når vil du få gjennomslag og når lar du krigen ligge? Har du forberedt deg sammen med andre i forkant, og kan snakkes igjen i etterkant, vil både medgang og motgang oppleves greiere.