Roar Ulvestad: – Hverken endring eller bevaring er en garanti for kvalitet

Avbildet: Roar Ulvestad (48)
Roar Ulvestad (48)

ATV ved Rothaugen skole i fem år, nå i mitt første av to år som organisasjonstillitsvalgt på fulltid i Utdanningsforbundet Bergen.

 

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 2/2016. 

For meg har det vært helt avgjørende å basere arbeidet mitt på en så stor «vi-forståelse» som mulig, der en ikke går i prinsipiell skyttergravskrig uansett sak. Det er avgjørende å utvikle et samarbeidsklima lokalt der vi som tillitsvalgte i tillegg til å ivareta rettigheter og plikter for våre medlemmer får delta i viktige prosesser om skoleutvikling, samt små og store avgjørelser. Det vi oppnår av gode ting i en kritisk situasjon, er ofte avhengig av den gode relasjon vi har opparbeidet i «fredstid».

Det er avgjørende for kvaliteten i arbeidet vårt at vi kan bidra til gode prosesser, der lærerne ser at innspillene er tatt til etterretning. Til flere nivå av prosessene får være med i, til større eierskap får vi til det vi gjør i hverdagen. Når vi er med på å utforme både mål og prosess i et kritisk og kreativ fellesskap, bygges det bånd på tvers av formelle makthierarkier og det kan skape gode resultater, basert på en felles oppfatning av hva gode resultater faktisk er.

Hovedavtalen er et godt utgangspunkt for å arbeide sammen i dette utvidede «vi», og det kan være en god idé at ledelse og tillitsvalgt i fellesskap deltar på tilgjengelige skoleringer lokalt. På den måten utvikler en også kunnskap om, og respekt for, innholdet i den andres rolle. Vi kommer langt med en fornyet tillitsvalgtrolle, der vi gjennom involvering og positivt saksfokus får bevart det som er bra, og utfordret det som overlever mer enn noe annet grunnet inngrodde vaner.

Hverken endring eller bevaring er en garanti for kvalitet i seg selv.