Ingvild Aga: – Legg hovedavtalen på nattbordet!

Avbildet: Ingvild Aga (47)
Ingvild Aga (47)

Sentralstyremedlem fra 2016-2019. Utdannet barnehagelærer

 

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 1/2016.

1) Legg hovedavtalen på nattbordet – den skal du kjenne godt!

2) Delta på kursene som du blir innkalt til! Utdanningsforbundet legger grunnlag for gode verktøy i grunnskoleringen, og kursene gir også mulighet for å skape et nettverk med andre tillitsvalgte.

3) Ha god kontakt med klubben, lokallag og hovedtillitsvalgt i din kommune. Du er ikke alene! Husk at du har en hel organisasjon i ryggen, noe som også gir stor trygghet som tillitsvalgt.

4) Les Forbundsnytt. Det er en god greie for å følge med og fungere godt som tillitsvalgt. Det at jeg er utdannet barnehagelærer gir meg et godt grunnlag for jobben som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Da har jeg allerede et godt innblikk i faget og kompetanse på hvordan det er å jobbe i feltet. Tross
alt er jo fag og fagforening to sider av samme sak.