Harald Johansen: – Gå ikke alene!

Harald Johansen (64)

Avbildet: Harald Johansen
Harald Johansen

Fylkesleder Telemark.


Dette intervjuet ble første gang presentert i Forbundsnytt nummer 7 i 2015.

Hovedavtalen sier at tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt til å gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid på den enkelte arbeidsplass, og at åpen dialog og vilje fra begge parter er avgjørende for om man lykkes.

Noen steder fungerer ikke medbestemmelsen etter intensjonen i Hovedavtalen, og da er det spesielt viktig å passe på følgende:

Ikke ta saker over bordet! Du har krav på å kunne forberede deg til drøftingsmøtene, og må derfor kjenne dokumenter og forslag før møtet finner sted. Be om utsettelse av saken slik at du kan snakke med varatillitsvalgt, klubbstyre eller hele klubben. La ikke rektors eller styrers frist bli ditt problem. Haster saken er det sannsynligvis fordi du er innkalt for seint og arbeidsgiver har unnlatt å informere og drøfte så tidlig som mulig.

Gå ikke alene! På større arbeidsplasser kan dere kanskje stille med to i drøfting, mens det på andre arbeidsplasser er tillitsvalgte fra andre organisasjoner med på møtene. Det er viktig å være flere som hører og oppsummerer det som kommer fram i møtene. Sjekk at referatet gjengir på en ryddig måte det dere har gitt uttrykk for. Snakk med de andre tillitsvalgte på forhånd, og ikke la dere spilles ut mot hverandre!