Tillitsvalgt på arbeidsplass

For deg som er tillitsvalgt på arbeidsplassen, klubbleder eller i klubbstyret.

Som tillitsvalgt på arbeidsplassen er du forventet å bidra til å:

  • Skape engasjement for faget og arbeidsplassen.
  • Skape engasjement for profesjonen på arbeidsplassen.
  • Få direkte innvirkning på de politiske prosessene i organisasjonen.