Terje Skyvulstad: – Visste at jeg hadde medlemmene i ryggen

Avbildet: Terje Skyvulstad (61)
Terje Skyvulstad (61)

Nestleder i Utdanningsforbundet

Dette intervjuet ble første gang publisert i Forbundsnytt 3/2018.

Jeg har lyst til å gå tilbake til den tiden jeg selv var arbeidsplasstillitsvalgt, og fant en metode som jeg syntes fungerte veldig bra: Når jeg skulle ha møter med min leder, forsøkte jeg alltid å ha et klubbmøte i forkant. Der tok jeg opp de tingene som skulle diskuteres på medbestemmelsesmøtet, og diskuterte de med medlemmene på arbeidsplassen min. På den måten fikk jeg en ekstra trygghet når jeg skulle i medbestemmelsesmøtene. Jeg visste at jeg hadde medlemmene i ryggen, og lederen min visste også det, noe som også var en fordel for ham.

Etter medbestemmelsesmøtene brukte vi (ledelsen og jeg) å skrive et hurtig referat, som jeg så ga til medlemmene våre. Vi hang det opp på oppslagstavlen den gangen, men i våre dager er det jo mye enklere å sende ut på e-post. Fordelen med å gjøre det på denne måten, er at du får en rød tråd, og medlemmene ser at det de har tatt opp også blir bragt videre til ledelsen.

Jeg vet at det ikke alltid er like enkelt å avholde klubbmøter i forkant av alle medbestemmelsesmøtene, men det går også an å sende ut e-post og be om innspill i forkant – eller å diskutere temaene med klubbstyret.

At du har fått forankret sakene som skal drøftes med ledelsen vil i alle fall gi deg en ekstra trygghet i møtene – samtidig som medlemmene vil sette pris på at de får kjappe tilbakemeldinger etter møtene.