Profesjonsetikk

Som lærere, ledere, lærerutdannere og ansatte i støttesystemene tar vi hver dag en rekke faglige og etiske valg. Hva som er etisk forsvarlig praksis må diskuteres kontinuerlig.