Nivådeling

«Pappa lurer på hvorfor jeg må være i blå gruppe, han kommer til å ringe deg seinere i dag». Abid ser litt utfordrende på Anne, som akkurat skal sette blå gruppe i gang med en leseøvelse.

Mange tanker farer gjennom Annes hode. Nå brukes denne gruppeinndelingen så mye at elevene er mer der enn i egen klasse i norsktimene. Hun vet at det som nå skjer, ikke stemmer helt overens med det foreldrene ble forespeilet da opplegget ble presentert før sommeren. Det er blitt som hun selv fryktet, ren nivådeling. Og hun har fått klar beskjed fra ledelsen om at dette skal prioriteres videre, både denne og neste måned.

Det skal snart være nye lesetester. Nå handler mye om å drille de svakeste elevene, slik at skolen kan nå målsettingene om å heve scoren slik at minst 70 prosent av elevene har mer enn 90 prosent rett på alle delprøvene i nasjonal kartleggingsprøve.«Vil du gjerne være mer i klassen, Abid», spør Anne vennlig, og legger oppmuntrende til, «i morgen skal vi være der hele dagen». Svaret hans kommer fort, og det svir. «Cecilie og Oda sier at i blå går de dårligste, de erter oss i friminuttet». «Men det er ikke sant, Abid», skynder hun seg å si, «det er bare for at vi skal få gitt alle best mulig hjelp med det de syns er vanskelig». Anne forsøker å lyde overbevisende, men hun ser straks på Abid at det ikke går hjem.

  • Hvilke verdier mener du står på spill her?
  • Hva ville du gjøre dersom du var Anne?
  • Hvordan ville du håndtert dette dersom du var klubbleder på Annes skole?

Hva mener du?

Nivådeling (pdf)