Mistanke om overgrep

Ulla er lærer ved en barneskole og er kontaktlærer for 5. trinn sammen med Bjørn. Hun liker Bjørn godt, og de samarbeider fint. De er ofte faglig uenige, men gjennom nyttige diskusjoner klarer de å komme fram til gode undervisningsopplegg. Likevel er det noe med Bjørn som Ulla ikke klarer å sette fingeren på.

Hun har lagt merke til at han nyter stor tillit blant guttene, og for noen av dem opptrer han innimellom som en farsfigur. De kommer til ham når de har problemer. Hun vet at et par av guttene ved noen anledninger har blitt med læreren hjem for å spise middag, og hun vet at nettopp disse guttene har godt av litt ekstra oppmerksomhet fra voksne.

I det siste synes hun imidlertid at disse to guttene har forandret seg. De har blitt mer stille og innesluttet, de går mer for seg selv, de smiler ikke like mye som før og de virker mer avmålte når de er sammen med Bjørn. En gang kom Ulla overraskende på Bjørn og en av guttene i garderoben etter en gymtime. De var i ferd med å kle på seg, men Bjørn ble svært stresset da hun kom inn. Ulla tenkte det var naturlig siden dette var i guttegarderoben. Men seinere har hun tenkt at dette var en overreaksjon. Hun har en dårlig følelse og mistenker at guttene kan ha blitt misbrukt. Men hun aner ikke hvordan hun skal gå fram. Tenk om hun tar feil?

  • Hva ville du gjort i Ullas situasjon?
  • Skal hun la «tvilen komme tiltalte til gode» eller skal hun risikere å anklage en uskyldig?
  • Hvor bør Ullas lojalitet ligge i denne situasjonen?
  • Hvor går grensene mellom juss og etikk i denne saken? 

Hva mener du?

Mistanke om overgrep (pdf)