Mangel på logoped, språkvansker

Truls er pedagogisk rådgiver i en liten kommune. Nylig har den eneste logopeden sluttet og kommunen har dermed ikke lenger noen utøvende logoped.

Foreldrene Martin og Linda er fortvilet fordi sønnen deres har språkvansker og ikke lenger får den hjelpen han trenger. De kjenner flere andre i samme situasjon. Truls synes det er en vanskelig situasjon. Han er nemlig utdannet logoped, men har mer enn nok å gjøre med det sakkyndige arbeidet. Kommunen vil ikke søke etter eller ansette en ny logoped.

  • Hva bør Truls gjøre i denne situasjonen?
  • Hvordan vil du beskrive de etiske utfordringene Truls står oppe i?
  • Hvordan kan Truls som fagperson forsvare tilbudet som barn med språkvansker i kommunen får?
  • Hvem bør Truls være lojal mot?

Hva mener du?

Tips: Norsk Logopedlag har også egne yrkesetiske retningslinjer

Mangel på logoped (pdf)