Foreldresamarbeid i barnehagen

Adrian er 2 år og går i barnehagen. Foreldrene hans har ønsket at han skal slutte å sove i barnehagen. De har tatt opp dette med Bjørg som er pedagogisk leder på avdelingen.

 Se video, 1.30 minutter.

Til diskusjon

  • Hvilke etiske utfordringer møter personalet her?
  • Hva står på spill for den enkelte?
  • Hvilke handlingsalternativer har pedagogisk leder?
  • Hva bør pedagogisk leder velge og hvorfor?