Målstyring i skolen

Alina er lærer ved en stor barneskole, og det er starten på et nytt skoleår. I dag er det fellesmøte for alle lærerne. Rektor presenterer skolens strategiske plan.

– Dette er målene for skolen vår i dette skoleåret, sier rektor. Kommunestyret har bestemt at skolene i kommunen skal styres etter slike mål. Alina er tillitsvalgt ved skolen, og hører derfor ekstra nøye etter mens rektor forklarer. Hun kjenner et sterkt ubehag. Grunnen er at mange av disse målene er resultatmål, og hun synes målene er urealistiske. Målene settes for at en ny elevgruppe skal få bedre resultater enn forrige elevgruppe. Elevene sammenlignes med andre elever, ikke med seg selv. Erfaring fra tidligere år har vist at målene i seg selv blir fokus for aktiviteten i klasserommene, tenker Alina.

Hun lurer på hvordan lærerne skal klare å oppfylle de andre delene av samfunnsmandatet. De delene som ikke kan måles på samme måte, og som ikke er spesifisert i strategisk plan. Som tillitsvalgt føler Alina et ansvar for å ta opp bekymringen med de andre klubbmedlemmene og med rektor. Samtidig vet hun hvor vanskelig det er for rektorer og lærere å overprøve eller endre et kommunestyrevedtak.

  • Hvilke handlingsalternativer har Alina?
  • Hvilke verdier står på spill her?

Hva mener du?

Målstyring i skolen (pdf.)