Retten til spesialundervisning

I denne casen møter vi en lærer som opplever at ikke alle hennes elever får den spesialundervisningen de har krav på. Hvor mye skal hun fortelle til foreldrene?

Til diskusjon

  1. Hvilke etiske dilemmaer berøres her?
  2. Hvordan kan Lærerprofesjonens etiske plattform benyttes for å diskutere videre?
  3. Hva står på spill her?
  4. Hva ville du gjort?