Mobilforbud eller ikke?

Er det egentlig et poeng å snakke om et landsdekkende forbud mot mobiltelefoner i skolen? Eller hva skal vi gjøre eller ikke gjøre med elevers mobilbruk?

Episode 14: Mobilforbud eller ikke?

Med Elevorganisasjonens Alida de Lange d'Agostino og rektor Per Erik Skjelbred ved Bleiker videregående.

Lytt til podkast, ca 12 minutter.

Til diskusjon

 1. Etter innslaget, noter ned individuelt:
  • Hva er de viktigste hensynene man bør ta i denne diskusjonen?
 2. Hvordan kan elevene lære seg digital dannelse?
  • Hvordan sørge for at også elevenes stemme blir hørt i denne saken?
  • Hvilke argumenter fra Elevorganisasjonen bør vi reflektere rundt hos oss?
  • Trenger elevene hjelp til å regulere egen atferd med tanke på mobilforbud?
  • Hvis så: Hvem skal ha denne oppgaven?