Lærerens lojalitet

Kari-Anne er kontaktlærer for 4. klasse. I denne klassen går Erik, en elev som hun har jobbet mye med, både i klassen og med hjemmet. Erik har stadige raserianfall som fort går ut over medelever og/eller inventar.

Hun har jobbet mye med Erik, og nå kommer raserianfallene sjeldnere. Kari-Anne har merket en begynnende holdningsendring hos Erik til det positive i klassen. Men hun vet at dette er skjørt og det ikke skal mye til før dette arbeidet må begynne på nesten null igjen. Tilliten mellom henne og Erik har også begynt å bli god. Erik har begynt å stole på henne, og han kommer til henne når det er noe. Men dette er også skjørt.

En dag Erik har vært ute i friminuttet har han kommet i klammeri. Kari-Annes kollega, som hun deler kontaktlæreransvaret med på trinnet, har grepet inn i situasjonen. Erik som vanlig fått skylden. Han selv mener at skylden er delt, og at læreren ikke har sett hele situasjonen, noe læreren påstår at han har. Kari-Annes blir usikker, hva skal hun gjøre? Hvem skal hun holde med?

  • Skal Kari-Anne stole på kollegaen og følge opp den veien han har startet, med viten om at alt hun har bygget opp over tid med Erik kan rase ned?
  • Skal hun holde med eleven, og risikere at kollegaen taper autoritet og respekt hos både Erik og andre elever?
  • Hva risikerer Kari-Anne i denne situasjonen?
  • Finnes det en måte å løse saken på der både kollegaen og Erik kan komme godt ut av det?

Hva mener du?

Lærerens lojalitet (pdf)