Krenking og lojalitet

Denne casen er opprinnelig hentet fra førsteamanuensis Frøydis Oma Ohnstad ved Høgskolen i Oslo og Akershus og handler om en lærer som opplever at en kollega krenker en av hennes elever.

Se video ca 1.50 minutter.

Til diskusjon

  1. Hvilke etiske dilemmaer berøres her?
  2. Hvordan kan Lærerprofesjonens etiske plattform benyttes for å diskutere videre?
  3. Hva står på spill her?
  4. Hva ville du gjort?