Alle medlemsgrupper

Utdanningsforbundet har over 190.000 medlemmer. Medlemmene arbeider innenfor alle utdanningsnivåer og skal så langt det er mulig tilhøre en medlemsgruppe innenfor sitt arbeidsfelt.

Vi har fem vedtektsfestete medlemsgrupper; barnehage, grunnskole, videregående opplæring/fagskole, universitet og høyskole og faglig og administrativt støttesystem

Det er også grupperinger på tvers av medlemsgruppene, som ledelse og voksenopplæring. I tillegg har vi pensjonistmedlemmer og studenter som er organisert gjennom Pedagogstudentene.