Studenter i praksis

Sara er student ved grunnskolelærerutdanningen. Nå er hun ute i praksis sammen med to andre medstudenter ved en barneskole. I dag skal elevene på 4. trinn på naturfagsekskursjon i skogen, og studentene har planlagt et undervisningsopplegg.

Studentene og praksislæreren deler elevene inn i grupper og tar ansvar for en gruppe hver. De avtaler å møtes til lunsj på en rasteplass ved vannet. 

Sara merker at den ene praksisstudenten, Per, virket litt fjern da de møttes på morgenen. Hun vet at han sjekket inn seint på studentkroa i går. Hun spurte Per om formen var fin, og han nikket bekreftende, joda, han var i fin form.

Etter en lærerik runde i skogen sammen med elevene gleder de seg til å møtes for å spise matpakkene. Da gruppa til Per kommer, ser Sara med en gang at det mangler en elev. Hun spør Per hvor eleven er, men han oppdager først nå at gutten er borte. De setter raskt i gang en leteaksjon, og heldigvis dukker gutten etter hvert opp. Han hadde bare stoppet for å plukke noen blåbær. Sara synes hele situasjonen er svært ubehagelig, siden hun gjennom venninner har fått høre at Per var svært full natten før. Hun vurderer å si fra til praksislæreren, men synes det er vanskelig å sladre på en medstudent. Hun vet at han har mange egenskaper som skal til for å bli en god lærer, og frykter at han kan bli utestengt fra studiet på grunn av episoden. Hvem har vel ikke vært fyllesyk en gang? Samtidig satte han jo elevene i fare ved ikke å følge med…

  • Hvilke verdier står på spill her?
  • Hvilke handlingsalternativer har Sara?

Hva mener du?

Studenter i praksis (pdf.)