Kollektivt faglig ansvar

Hvordan få til et større faglig engasjement i en barnehage?

Endelig har barnehagen fått ansatt en ny pedagogisk leder! Mira, som har jobbet i barnehagen noen år nå, har lenge sett frem til dette. Hun er selv førskolelærer og har brukt mye tid på veiledning og støtte til naboavdelingens pedagogiske leder, som har arbeidet på dispensasjon fra utdanningskravet.

Mira opplever at dette har gått ut over det hun mener er hennes hovedoppgaver. Hun har hatt mindre tid til planlegging og gjennomføring av opplegget med barna i egen avdeling. I tillegg har hun også kjent på et økende behov for å ha noen hun kan diskutere det faglige innholdet i barnehagen med. Endelig får Mira en førskolelærerutdannet pedagogisk leder på naboavdelinga!

Men Miras forventninger går raskt over i fortvilelse. Den nye førskolelæreren kommer rett fra skolebenken og virker usikker. Hun skal være pedagogisk leder på en avdeling med to drevne assistenter som har jobbet sammen i en årrekke. Mira har selv erfart hvor vanskelig det er å nå igjennom med nye ideer for å skape utvikling i barnehagen. Når hun har samarbeidet med disse assistentene har hun sett at de har god kontroll på barnegruppa, men Mira opplever ikke at arbeidet deres har noen forankring i rammeplanen. Hun har lenge savnet de faglige diskusjonene og engasjementet for å utvikle det pedagogiske opplegget i barnehagen.

Mira har flere ganger tatt opp dette savnet i medarbeidersamtalene med styrer, som har vist forståelse og sagt at dette må de få gjort noe med. Likevel har ingenting skjedd. Styreren kom gledesstrålende med nyheten da de fikk ansatt den nye førskolelæreren. ”Nå får du endelig en å diskutere pedagogikken med”, hadde hun sagt. Men nå opplever Mira bare at den nyansatte førskolelæreren sosialiseres inn i yrket av to assistenter uten interesse for barnehagens formål og den fagligheten som ligger i førskolelærerutdanninga.

  • Hvilke verdier står på spill her?
  • Hvordan mener du Mira bør gå frem i denne saken?
  • Hvor mener du ansvaret for at situasjonen har blitt slik bør plasseres?
  • Hva tenker du må til for å skape et større felles faglig engasjement i denne barnehagen?

Hva mener du?

Kollektivt faglig ansvar (pdf)