Hvor langt strekker kontaktlærerrollen seg?

Noen ganger er det vanskelig å vurdere hvor grensen går for kontaktlæreren. Som lærer får du innblikk i elevenes liv og noen ganger kommer de til deg og ber om hjelp. Denne læreren må ta stilling til om hun skal hjelpe en elev som er blitt gravid.

Til diskusjon

  1. Hvilke etiske dilemmaer står kontaktlæreren oppe i her?
  2. Hva bør kontaktlæreren gjøre?
  3. Hvilken rolle bør ledelsen ha i dette tilfellet?
  4. Hva mener du?