Rådgivning i grunnskolen

Marthe er skolerådgiver i grunnskolen og har ansvar for faget Utdanningsvalg. Femten år gamle Ali og hans foreldre ber om en rådgivningstime, for å finne ut hvordan han bør tenke om sin videre skolegang ved overgangen til videregående.

Ali er født og oppvokst i Norge, foreldrene er pakistanske og familien har god økonomi.

Marthe har god kjennskap til Ali som en positiv og utadvendt gutt. Han presterer ganske ujevnt i skolefagene, og i norsk, matematikk og samfunnsfag har han svake resultater. Samtidig gjør han det godt i både engelsk og kroppsøving.

Ali har snakket med Marthe før, og hun har forstått at foreldrene hans har forventninger om at han skal velge studiespesialiserende utdanningsprogram slik at han kan bli advokat eller økonom. Marthe snakker med Alis faglærere som er samstemte om at han ikke bør velge studiespesialiserende. «Der vil han bare møte veggen og gi opp», uttrykker norsklæreren.

Ali selv drømmer om å bli dataekspert eller profesjonell fotballspiller. Han spiller på kretslaget og anses som et stort talent. Marthe blir nå bedt om sin vurdering av hva Ali bør velge for sin videre skolegang.

  • Hvilke råd mener du Marthe bør gi?
  • Hvilke konsekvenser kan Marthes råd få for Ali på sikt, og hva kan de få å si for hennes videre samarbeid med Ali, hans foreldre og faglærerne på skolen?
  • Hvilke verdier står på spill her?

Hva mener du?

Rådgivning i grunnskolen (pdf)