Slik bruker du diskusjonsmateriellet

Diskusjonsmaterialet har ulike formater slik som tekster, podkaster og videoer. Gjør deg først kjent med nettsidens inndeling i grunnelementer, og se igjennom materialet for hver medlemsgruppe (barnehage, grunnskole, videregående skole, universitet og høgskole, faglig-administrativt støttesystem). Tenk igjennom hvem du skal engasjere til diskusjon, og velg et egnet tema. Følgende er forslag til hvordan materialet kan brukes på et møte i klubben eller personalgruppa.

  • Se igjennom materialet (problemstillingen, caset, oppgaven).
  • Bestem deg for hvor lang tid du vil bruke på seansen. Materiellet har ulikt format og det varierer hvor lang tid det tar for tilhørerne å komme gjennom det.
  • Tilpass materialet dersom du ønsker det.
  • Hvis deltakerne må se igjennom materialet på forhånd, bestem når og hvordan de må få informasjon om dette.
  • For å skrive ut nettsiden, klikk tastene: Ctrl + P.
  • Dersom det er mange tilstede, del inn i grupper fra to til seks deltakere.
  • Informer deltakerne om hvordan du vil gjennomføre opplegget.
  • Gå gjennom materiellet i plenum dersom det ikke er sendt ut på forhånd (les teksten, hør podcasten eller presenter powerpointen).
  • Gi tid til diskusjon i grupper
  • Avslutt med plenumsdiskusjon.

Lykke til med diskusjonene!