Vurdering i videregående opplæring

Å sette karakterer er vanskelig og denne læreren står oppe i et vanskelig dilemma. Eleven trenger en treer for å komme inn på Politihøgskolen, men læreren er i tvil om han fortjener denne karakteren.

Spørsmål

  1. Hvilke etiske dilemmaer berøres her?
  2. Hvordan kan Lærerprofesjonens etiske plattform benyttes for å diskutere videre?
  3. Hva står på spill her?
  4. Hva ville du gjort?