Bruk av arbeidstiden

Det er tirsdag, klokken er litt over åtte på kvelden og Siri kommer rett fra jobben til venninnetreff. "Jeg bruker mer tid på jobb enn noen gang – men bruker definitivt mindre tid på den delen av jobben som jeg synes er viktig – nemlig å lage god undervisning og å ha tid med elevene mine!" sukker Siri oppgitt til venninnene sine.

Hun forteller dem at det stadig kommer nye krav til lærerne om alt mulig som skal dokumenteres. "Det tar enormt med tid – og bidrar ikke til at elevene lærer noe mer, snarere tvert i mot, spør du meg. Jeg tok lærerutdanning for å jobbe med unge mennesker og faget mitt, ikke for å bruke mesteparten av tiden til å fylle ut meningsløse skjemaer og diffuse planer. Det er utrolig utilfredsstillende", avslutter Siri.

Et par nabohus lenger ned i gata sitter Borghild. Hun er rektor på den skolen Siri jobber. I kveld planlegger hun den introduksjonen hun skal gi lærerne på møtet i morgen. De skal få en innføring i det nye verktøyet som de skal ta i bruk for å få felles rutiner på dokumentasjonen av elevenes læringsutbytte. Hun har stor tro på at det nye verktøyet vil være effektivt og til god hjelp for lærerne.

Til tross for at hun vet at mange vil ta det nye systemet vel i mot, gruer hun seg litt til presentasjonen i morgen. Hun vet at Siri og flere andre lærere som vanlig vil komme med krasse og kritiske innlegg. "Det skjer alltid når det er snakk om testing, nasjonale prøver og dokumentasjon, selv om de vet at dette både er lovfestet og viktig for elevene", sukker Borghild for seg selv. Hun tenker at hun må konsentrere seg om å presentere dokumentasjonsverktøyet slik at de kritiske lærerne blir minst mulig provosert.

  • Hvilke etiske utfordringer finnes her som handler om krav til profesjonsutøvelsen?
  • Hvilke verdier er berørt av innføringer av dokumentasjonsverktøy?
  • Hvilke etiske utfordringer ligger i Siris og Borghilds relasjoner til hverandre og til kollegiet?
  • Hva bør Siri gjøre? Hva bør Borghild gjøre? (på kort og lang sikt)
  • Hvordan kan kollegiet på denne skolen (om mulig) få en felles tilnærming til de utfordringene som økte dokumentasjonskrav innebærer?

Hva mener du?

Bruk av arbeidstiden (pdf)