Bemanning i barnehagen

Tora er styrer i en stor kommunal barnehage. Hun elsker jobben sin over alt på jord, men i det siste har hun begynt å leke med tanken om å bytte beite.

Årsaken er at hun føler at hun ikke klarer å gjøre jobben på en god nok måte. Hun får ikke ressursene til å strekke til, noe som fører til at bemanningen i barnehagen flere ganger i måneden er lavere enn det hun mener er forsvarlig. Samtidig har foreldrene begynt å oppdage det samme, og klagene kommer til henne. De ansatte har ikke kontroll på hvor barna er når foreldrene kommer for å hente dem, noen ganger er de våte eller de har gått med bæsjebleie for lenge.

Hun har sagt fra til de kommunale lederne ved noen anledninger internt i forbindelse med budsjettprosessene. Det har ikke hjulpet, og nå ønsker Tora å gå ut bredere og fortelle foreldrene og innbyggerne i kommunen hva som skjer. Men hun tør ikke, fordi hun frykter at hun kan få represalier fra kommunen eller i verste fall miste jobben.

  • Hvilke etiske utfordringer finnes her?
  • Hva bør Tora gjøre i denne situasjonen?
  • Hvem er berørt i denne saken?

Hva mener du?

Bemanning i barnehagen (pdf)