Her er Utdanningsforbundet representert

Utdanningsforbundet har utviklet prinsipper for forbundets arbeid internasjonalt.
Her stadfestes det at Education International (EI) er viktig og at store deler av vårt utstakte arbeid internasjonalt knyttes opp mot eller koordineres gjennom EI.

European Trade Union Confederation on Education (ETUCE) er EIs europaavdeling. ETUCE har en selvstendig rolle i det europeiske partssamarbeidet innenfor utdanningssektoren

Utdanningsforbundet er også medlem av Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS), som er en sammenslutning av 18 fagforeninger for lærere i de nordiske landene. NLS er ikke en formell del av EI.

Utdanningsforbundet deltar også, sammen med Unio, i Trade Union Advisory Committee (TUAC) som er et rådgivende organ for utdannings-, kompetanse- og arbeidslivsspørsmål i OECD.

Utdanningsforbundet er i tillegg med i flere grupper som er rettet mot arbeid internasjonalt, men som er basert i Norge. Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU), som er et nettverk ledet av Kunnskapsdepartementet, og vårt medlemskap i Global Campaign for Education Norge (GCE) er eksempler på dette.