Trade Union Advisory Committee (TUAC)

Trade Union Advisory Committee (TUAC) representerer i dag 59 hovedorganisasjoner i OECD-området, med til sammen 66 millioner medlemmer. I Norge gjelder det LO, Unio og YS.

TUAC ble grunnlagt i 1948, som en rådgivende komité for fagforeninger til Marshall-planen. Etter opprettelsen av OECD i 1961 har TUAC vært fagbevegelsen i OECD-landene sin rådgivende komité overfor OECD.


I TUAC er det tre faste arbeidsgrupper hvor TUAC-medlemmer er representert: en dekker områdene økonomi og arbeidslivspolitikk, en annen global handel og investeringer. Den tredje dekker utdannings- og kompetansepolitikk. På grunnlag av en samarbeidsavtale mellom TUAC og Education International (EI) er medlemsorganisasjoner i EI medlemmer av denne arbeidsgruppen i tillegg til hovedorganisasjonene som er direkte medlemmer av TUAC. Utdanningsforbundet er dermed representert i denne arbeidsgruppen i tillegg til Unio, LO og YS. I tillegg har TUAC opprettet en rekke ad-hoc grupper som arbeider med ulike, konkrete temaer.

TUAC utøver sin funksjon overfor OECD ved å være representert i en rekke OECD-komiteer og styringsgrupper. Dette gjelder også på utdanningsområdet hvor TUAC er representert i styringsgruppene for alle de store prosjektene som PISA, PIAAC, TALIS og andre. Deltagelse i arbeidsgruppen i TUAC gir Utdanningsforbundet tilgang til viktig informasjon på et tidlig tidspunkt, mulighet til å påvirke arbeidsprosesser i OECD og grunnlag for å påvirke og samhandle med norske myndigheter i OECD-prosjekter på utdanningsområdet.


TUAC er også en viktig arena for å bygge nettverk og utveksle erfaringer med andre EI-medlemmer gjennom økt kunnskap om hvordan OECDs politikk og prosjekter virker i ulike land.

Kontaktpersoner:

Avbildet: Nina Nordvik
Nina Nordvik

Fagperson. Seniorrådgiver, seksjon utdanning og forskning