Internasjonalt utviklingssamarbeid

Kart over vårt samarbeid rundt styrking av organisasjoner og profesjonsutvikling

Fagforeningsarbeid er solidarisk og dermed internasjonalt i sitt vesen. For Utdanningsforbundet er det ingen prinsipiell forskjell mellom å arbeide for kollektive og sentrale lønns- og arbeidstidsavtaler i Norge, og for eksempel å samarbeide med Zambiske lærerfagforeninger for et offentlig og kvalitativt godt barnehagetilbud i Zambia.

Utdanningsforbundet er medlem av Education Interational (EI), verdens største globale profesjonssammenslutning. EI har over 32 millioner medlemmer fra 171 land og territorier. Medlemskapet forplikter oss til å drive utviklingssamarbeid, og alle våre samarbeidsprosjekter er knyttet til EI og EIs regionkontorer. 

Fagbevegelsens grunnlag er solidaritet. Relasjonene og samarbeidet innenfor fagbevegelsen er en av de viktigste forutsetningene for sosial rettferdighet. Utviklingssamarbeidet er en del av det internasjonale solidaritetsarbeidet kolleger mellom.

Utdanningsforbundets mål er kvalitetsutdanning for alle, og å fremme og forsvare læreres rettigheter. Kvalitet i utdanningen er avhengig av godt kvalifiserte lærere med faglig, didaktisk og pedagogisk kompetanse. Dette sikres ved at lærerprofesjonen har medbestemmelse innen utdanningspolitikk, og at læreres rettigheter ivaretas.

Utdanningsforbundet mener at lærerprofesjonen, gjennom en sterk global fagbevegelse bestående av sterke, demokratiske lærerfagforeninger er en nødvendig forutsetning for å sikre retten til kvalitetsutdanning for alle. Vårt utviklingsarbeid er konsentrert om organisasjonsutvikling innen lærerfagforeninger.