European Trade Union Committee for Education (ETUCE)

Utdanningsforbundet er medlem av Education International (EI). Europaavdelingen av EI heter European Trade Union Committee for Education (ETUCE). Som den største fagforeningen for lærere i Norge, innehar Utdanningsforbundet en fast plass i ETUCEs styre. Nestleder Terje Skyvulstad innehar dette vervet i dag.

ETUCE representerer 132 lærerorganisasjoner i 51 land med til sammen 11 millioner medlemmer fordelt over hele Europa. Det er to faste komiteer i ETUCE. Den ene er for høyere utdanning og forskning (HERSC), mens den andre omfatter likestilling.

ETUCE er anerkjent som representant for utdanningssektoren overfor EU-systemet, EFTA-systemet, Europarådet og i Bologna-prosessen. Det innebærer blant annet representasjon i en rekke utvalg, arbeidsgrupper og komiteer. I tillegg representerer ETUCE arbeidstakersiden i den sosiale dialogen innenfor utdanningssektoren i Europa.

Det høyeste organet i ETUCE er kongressen, som holdes hvert fjerde år. Der blir overordnet politikk vedtatt og valg avholdt. Styret i ETUCE, som møtes to ganger i året, vedtar resolusjoner, anbefalinger, politiske uttalelser og andre politiske dokumenter. ETUCE gir også ut flere publikasjoner. ETUCE gjennomfører i tillegg flere prosjekter, enten i egen regi eller i samarbeid med arbeidsgiverorganisasjonen European Federation of Education Employers (EFEE).

I tillegg til å representere EI i Europa gir ETUCE råd til styret i EI om blant annet politiske initiativ og tiltak i regi av UNESCO og OECD. ETUCE er medlem av hovedorganisasjonen av arbeidstakere i Europa, forkortet ETUC. I sitt arbeid er ETUCE en sentral aktør for å fremme sterke og uavhengige fagforeninger for lærere i den europeiske regionen.

Aktiv deltagelse i ETUCE gir tilgang til informasjon og muligheter for påvirkning. Utdanningsforbundet bruker styreverv og deltagelse i arbeidsgrupper, samt faglige nettverk, til å knytte kontakter og få innsikt i hva som skjer på utdannings- og fagforeningsområdet i vår verdensdel.

Kontaktperson

Avbildet: Harald Skulberg
Harald Skulberg

Seniorrådgiver