Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS)

Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS) er en sammenslutning av 18 fagforeninger for lærere fra hele Norden.

NLS organiserer sektormøter for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. I tillegg har NLS opprettet et lederforum og et studentforum som møtes jevnlig. NLS ledes av en generalsekretær og sekretariatet er etablert i Helsingfors, Finland.

NLS er ikke en formell del av den internasjonale fagforeningsstrukturen, men legger til rette for samarbeid og erfaringsutveksling mellom medlemmer og tillitsvalgte i de nordiske lærerorganisasjonene. Gjennom medlemskap i NLS får medlemsorganisasjonene tilgang til relevante prosesser og initiativ fra Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Annet hvert år arrangerer NLS sommerkurs for NLS-organisasjonenes tillitsvalgte og andre interesserte medlemmer. Utdanningsforbundets medlemmer kan søke om å få delta på kurset, som annonseres i god tid før kurset finner sted. Det er ønskelig med en viss fagforeningsbakgrunn eller kunnskap om fagforeningsvirksomhet. Erfaring som tillitsvalgt er en fordel.

Kontaktperson

Avbildet: Ingrid Convery
Ingrid Convery

Seniorrådgiver