International Trade Union Confederation  (ITUC)

Den internasjonale fagforeningsorganisasjonen International Trade Union Confederation (ITUC) er den globale stemmen til verdens arbeidstakere. ITUC representerer 200 millioner arbeidstakere i 163 land og territorier. Unio er blant de 332 hovedorganisasjonene som er medlemmer.

Gjennom medlemskap og verv i ITUC bidrar Unio til å holde trykket oppe på temaer som er viktige for Utdanningsforbundets medlemmer.

Anstendig arbeidsliv, forsvar av arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter, sosial sikkerhet, barnearbeid, likestilling og bekjempe diskriminering og ekskludering, migrasjon, en sterkere regulering av finansmarkedene, framtidens arbeidsliv og en god og rettferdig klimapolitikk er alle hovedsaker som ITUC jobber med.

ITUC har blant annet satt i gang kampanjer om demokrati, klimaendringer og en ny sosial kontrakt for gjenoppbygging og motstandskraft i forbindelse med Covid 19. I sistnevnte kampanje påpekes gapet mellom myndighetenes tiltak og bærekraftmålene, spesielt nummer åtte.

Betydningen av internasjonal solidaritet og en samlet fagbevegelse globalt framstår som viktigere enn noen gang.

Kontaktperson

Avbildet: Harald Skulberg
Harald Skulberg

Seniorrådgiver

Kontaktperson

Avbildet: Ingrid Convery
Ingrid Convery

Seniorrådgiver