Her er Unio representert

Gjennom vårt medlemskap i Unio er Utdanningsforbundet representert i International Trade Union Confederation (ITUC). ITUC er en global sammenslutning av nasjonale hovedorganisasjoner. Fra Norge er Unio, LO og YS medlemmer.

European Trade Union Confederation (ETUC) er Europaavdelingen av ITUC.

Unio er også med i Nordens Fagliga Samorganisasjon (NFS). NFS samler de Nordiske hovedorganisasjonene, men er ikke en formell del av ITUC.

Både Unio og Utdanningsforbundet er representert i Trade Union Advisory Commitee (TUAC), som er et rådgivende organ for utdannings-, kompetanse- og arbeidslivspørsmål i OECD.