Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU)

Forum for europeisk utdanningspolitikk (FEU) er et nettverk ledet av Kunnskapsdepartementet. I nettverket utveksles i hovedsak informasjon om hva som skjer innenfor utdanningsområdet i EU, men møtene brukes også til meningsutveksling og diskusjon.

Nettverket består av representanter fra departementet og Utdanningsdirektoratet, lærerorganisasjoner, Elevorganisasjonen og studentorganisasjoner. Hovedorganisasjoner på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er også representert. 

Nettverket møtes en til to ganger i året. Den norske utdanningsråden til EU, som deltar fast på møtene, redegjør for viktige saker som er på den utdanningspolitiske dagsorden i EU. Temaer som er tatt opp til behandling er blant annet EUs utdannings- og forskningsprogram, arbeidet med å etablere et europeisk utdanningspolitisk område innen 2025, samt arbeidet med en samlet utdanningsinnsats i tiårssykluser. Status og framdrift for Bologna-prosessen, som ikke er en EU-prosess, har også blitt presentert.

I noen tilfeller brukes nettverket til konsultasjon, ved å gi innspill til hva norske myndigheter bør mene om ulike utdanningspolitiske tiltak og initiativ i EU-systemet. Det har blant annet skjedd når det gjelder yrkeskvalifikasjonsdirektivet, europeisk kvalifikasjonsrammeverk, samt om ulike kompetansepolitiske tiltak. Arbeidet med stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet har også blitt tatt opp.

 

 

Kontaktperson

Avbildet: Harald Skulberg
Harald Skulberg

Seniorrådgiver