Global Campaign for Education – Norge

Global Campaign for Education – Norge er et nettverk av sytten organisasjoner som arbeider for å fremme utdanning for utvikling .

GCE legger til grunn at utdanning er en universell menneskerett, og nøkkelen til demokrati og deltakelse, inkluderende vekst, rettferdig fordeling og en bærekraftig utvikling.

GCE er en kampanjeorganisasjon som startet i 1999 og rettet seg mot påvirkningsarbeid opp mot Education for All-målene som ble vedtatt i Jomtien, Thailand i 2000. Education International (EI) var en av initiativtakerne. 

GCE-Norge skal påvirke norske myndigheter slik at de kan hevde alle barn, ungdom og voksnes rett til god utdanning, og at denne utdanningen er det offentliges ansvar. Nettverket kan i fellesskap uttale seg offentlig om hvordan man kan oppfylle rettighetene og varsle dersom norske, eller andre lands, myndigheter opptrer på en slik måte at retten til utdanning undergraves eller at den positive utviklingen står i fare for å snu.

Nettverksarbeidet skal ikke stå i veien for at den enkelte organisasjon tar opp sitt engasjement med norske myndigheter. Nettverksarbeidet skal tjene som en ekstra dimensjon til det påvirkningsarbeidet den enkelte organisasjon allerede gjør og om mulig gjøre våre innspill tydeligere og mer tungtveiende for norske myndigheter.

Hvert år arrangeres Global Action Week (GAW). Her setter GCE-nettverk verden over søkelys på ett spørsmål innenfor utdanning.

Kontaktperson

Avbildet: Astrid Thomassen
Astrid Thomassen

Seniorrådgiver

Global Campaign for Education - GCE

Global Action Week for Education