Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS)

NFS er et samarbeidsorgan for hovedorganisasjonene i Norden og har femten medlemsorganisasjoner som representerer mer enn ni millioner arbeidstakere.

Utdanningsforbundet er medlem av Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) gjennom Unio.

Det har vært tradisjon for at nordisk fagbevegelse har en samlet nordisk stemme i europeisk sammenheng. Dette øker mulighetene for gjennomslag for synspunkter. NFS har fungert som et koordinerende ledd. NFS har over tid jobbet for å markere overfor EU-systemet hva som er kjernen i den nordiske arbeidsmarkedsmodellen, der trepartssamarbeid og høy organisasjonsgrad er viktige elementer.

NFS har også tatt opp behovet for at fagbevegelsen finner et felles ståsted i møtet med digitaliseringen og den framvoksende plattformøkonomien. NFS har i tillegg inntatt en felles front for å bidra til at internasjonale fotballarrangementer har et klart anstendig-arbeidsliv-perspektiv.

Kontaktperson

Avbildet: Harald Skulberg
Harald Skulberg

Seniorrådgiver

Kontaktperson

Avbildet: Ingrid Convery
Ingrid Convery

Seniorrådgiver