Bilforsikringsikon: Bil

Bilforsikring

Som medlem får du 75 % startbonus på bilforsikring. Fordelen gjelder uavhengig av alder, bosted eller om du har lavere bonus i nåværende selskap. Dette gjelder også for deg som skal forsikre din første bil. Les mer, bestill bilforsikring eller meld skade her.

 

Velg bilforsikring for ditt behov

Vi har to typer bilforsikring: delkasko og Bil Ekstra. Delkasko kan være aktuelt hvis du har en eldre bil. For deg som har en nyere bil, eller en bil med høy verdi anbefaler vi Bil Ekstra. I tabellen under, kan du lese mer og sammenlikne forsikringene.

Dekninger Delkasko Bil Ekstra
Skade på personer, skade på annet kjøretøy,
bygning eller eiendeler
 Ja  Ja
Rettshjelp hele Europa  Ja  Ja
Redning/veihjelp  Ja  Ja
Naturulykke, eksempel flom  Ja  Ja
Brann, tyveri og glass  Ja  Ja
Sjåfør under 23 år  Ja  Ja
Skade som oppstår på eget kjøretøy ved:
  • Sammenstøt
  • Utforkjøring
  • Velt
  • Hærverk
  • Annen plutselig og ytre påvirkning
   Ja
Parkeringsskade    Ja
Maskinskade er inkludert i bilforsikring ekstra for kjøretøy som er opptil 10 år. Den dekker plutselig og uforutsett mekanisk eller elektronisk skade i kjøretøyets motor, girkasse og kraftoverføring med tilhørende styreenheter. For el- og hybridbiler er batteripakke og elektronisk styringsenhet også omfattet.   Ja
Rens eller skade på motor etter feilfylling    Ja
Tap/skade av bilnøkkel    Ja
Bilhjelp på hjemmeadresse    Ja
Veihjelp ved flatt batteri (inkludert elbil)    Ja
Glass (inkludert glasstak) skifte/reparasjon uten egenandel    Ja
Avis leiebil inntil 31 dager ved kaskoskade, også el-bil hvis tilgjengelig    Ja
Dekning for skade på eller tyveri av ladekabel til el-bil/hybrid    Ja
Fastmontert utstyr dekkes med inntil kr 50.000    Ja
Bagasje dekkes med inntil kr 10.000    Ja

Bonus på 75 % ved bestilling gjelder ikke hvis:

  • du har hatt mer enn to bonusreduserende skader i løpet av de to siste årene.
  • du har malus, altså påslag i bilforsikringspremien som følge av mange skader, som er forårsaket av den som kjører bilen, eller av ukjent årsak. Motsatt av bonus.

Film: Bilforsikring

Spørsmål og svar

Prisen på Utdanningsforbundets bilforsikring er avhengig av om du velger kasko eller delkasko, deretter avhenger prisen av blant annet biltype, avtalt kjørelengde, alder på bil og forsikringstaker.

Delkasko dekker ansvar, skader ved brann, tyveri, glass og redning/veihjelp. I tillegg dekker vår delkasko naturulykke, som gir erstatning for skade på bilen som følge av ekstremvær. Dette er en unik dekning, kun for Utdanningsforbundets medlemmer.

Bil Ekstra dekker i tillegg kasko og inneholder dekning for skade på egen bil, parkeringsskade og leiebil. For Utdanningsforbundets medlemmer er ungdomstillegg inkludert. Begge bilforsikringene har inkludert fører- og passasjerulykke.

Alle bileiere er pliktige til å tegne ansvarsforsikring på biler som er i bruk, dette er regulert av bilansvarsloven. Ansvarsforsikringen er ment å dekke enhver skade som bilen gjør på sine omgivelser. Dette kan være skade på andre biler, bygninger og mennesker.

Ved skade på en eldre bil, kan bonustapet være høyere enn bilens verdi. Derfor er bilens alder og verdi viktig å ta hensyn til. Nyere biler bør ha Bil Ekstra. Har du billån eller leaser bilen kreves alltid kaskodekning.

Bilforsikringen følger bilen, uavhengig av hvem som kjører den.

Ved nytegning av delkasko er egenandelen kr 2.000. For Bil Ekstra kan du velge mellom en egenandel på kr 2.000, kr 4.000, kr 6.000 eller kr 9.000.

Barn under 23 år er dekket av bilforsikringen. Det er verken høyere pris eller høyere egenandel, og du trenger ikke å kjøpe tilleggsdekning. Dette er unikt for Utdanningsforbundets medlemmer.

Det er en forsikring som gir erstatning ved død, og for varig medisinsk invaliditet etter en bilulykke.

Ja, dette er inkludert i Utdanningsforbundets bilforsikring. Både bilforsikring ekstra og delkasko. 

Du betaler avgiften sammen med forsikringen på bilen din. Har du valgt å betale forsikringen i terminer, betaler du trafikkforsikringsavgiften i terminer også. Trafikkforsikringsavgift til staten er spesifisert i avtaledokumentene og på faktura.

Les mer om denne ordningen.