Reiseforsikringsikon: kofferter og globus

Reiseforsikring

Bestill reiseforsikring eller meld skade her. Reiseforsikringen gjelder for både korte og lange turer, men husk å kjøpe den før reisen starter.

 

Bestill reiseforsikring

NB. For at avbestillingsdekningen skal gjelde, må du ha gyldig reiseforsikring før du bestiller reisen.

Hvem gjelder forsikringen for? *

Behov for øyeblikkelig hjelp?

Ring Tryg Alarm om du er på reise og blir syk, skadet eller har bruk for annen øyeblikkelig hjelp.
Tryg Alarm har åpent hele døgnet. Telefon: +47 55 17 10 01 E-post: [email protected]

Skal du oppholde deg i et EØS-land, anbefaler vi at du tar med deg Europeiske helsetrygdkort.

Reisebevis

Du finner reisekortet elektronisk ved å laste ned Utdanningsforbundets medlemsapp "UDF Medlem". Les mer og last ned appen. Du kan også printe ut reisebeviset fra Min side.

Med inntil 90 dagers varighet per reise i hele verden

Dekninger           Forsikringssum
Avbestilling Ubegrenset 
Hjemtransport Ubegrenset 
Reisesyke, lege og sykehusopphold Ubegrenset 
Stjålet eller skadet reisegods Ubegrenset. Enkeltgjenstand kr 40.000
Reiseavbrudd Kr 1.500 per døgn per sikret
Reiseansvar 15.000 000 per skadetilfelle
Rettshjelp 100.000 per tvist
Forsinket fremmøte Ubegrenset. Enkelte utgiftsbegrensninger
Forsinket bagasje Kr 5.000 per sikret. Mellomlanding kr 500
Dekning på egenandel av leiebil Ubegrenset 

Se fullstendig liste med dekning og forsikringssummer i forsikringsbevis nederst på siden.

 

Slik melder du reiseskade på Tryg.no

Spørsmål og svar

Reiseforsikringer i Norge dekker ikke innstillinger eller forsinkelser på grunn av streik. Dette gjelder også Utdanningsforbundets reiseforsikring. Flyselskapet er derimot forpliktet til å ta vare på sine kunder og du har faste rettigheter ved streik. Vi anbefaler at du bruker Forbrukerrådets flykalkulator for å se hva du kan kreve av flyselskapet i din spesifikke situasjon.

Du kan også lese mer om flystreik på tryg.no.

Reiseforsikringen dekker blant annet avbestilling ved akutt sykdom, alvorlig skade eller dødsfall hos forsikringstaker, eneste reisefølge eller nærmeste familie.

Reiseforsikringen må være gyldig før sikrede har gjort første innbetaling av reisekostnadene, for at man kan få refundert utgifter ved avbestilling.

Dersom du ønsker å avbestille en reise på grunn av streik, vil ikke reiseforsikringen dekke dette.

Dersom reiseforsikringen din omfatter familie, gjelder den for Utdanningsforbundets medlem og ektefelle/samboer med samme folkeregistrerte adresse som forsikringstaker. Forsikringen omfatter familiens barn og barn av ektefelle/samboer. Barnet må ha folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre. I tillegg dekkes fosterbarn, barnebarn og oldebarn som bor fast hos medlemmet. Barn er dekket av familiens reiseforsikring til utgangen av året de fyller 21 år, forutsatt at de har samme folkeregistrerte adresse som en av foreldrene sine.

Hvis du har reiseforsikring for familie, er barna dekket ut det kalenderåret de fyller 21 år, også når de reiser alene. Det er et krav at barna har folkeregistrert adresse hos en av sine foreldre.

Reisebeviset kan du skrive ut fra Min side på udf.no og sende med barnet.

Om noe skulle skje mens barnet er på reise, kan du ringe Tryg Alarm, som har åpent hele døgnet. Telefon: +47 55 17 10 01 E-post: [email protected]

Det er ingen aldersbegrensning på reiseforsikringen, men forsikrede over 75 år har ikke krav på invaliditetserstatning og det er ingen utbetaling til etterlatte ved ulykkesskade som medfører dødsfall etter fylte 70 år.

Barn som er del av reiseforsikring familie er dekket til utgangen av året de fyller 21 år, forutsatt at de har samme folkeregistrerte adresse som en av foreldrene sine.

Vi sender ikke lenger ut reisekort. Våre medlemmer får nå reisekortet elektronisk ved å laste ned Utdanningsforbundets medlemsapp "UDF Medlem"
Les mer og last ned appen.

Reisekortet du tidligere har mottatt har ikke utløpsdato, og kan derfor brukes så lenge forsikringen er gyldig.

Dersom du trenger skriftlig reiseforsikringsbevis, for eksempel i forbindelse med visumsøknad, kan du skrive ut reisebevis fra Min side.

Det er kun medlemmet som har reiseforsikringen knyttet opp mot sitt navn som får reisekortet opp i appen, men hun/han kan enkelt dele reisekortet med resten av familien.

Du deler enkelt reisekortet med din familie ved å trykke "Del" oppe i høyre hjørne på reisekortet. Reisekortet kan da sendes som en lenke på sms til resten av familien som er dekket av reiseforsikringen.

Nei. Det er ingen egenandel på reiseforsikringen.

Utdanningsforbundet erstatter egenandel ved skade på eller tyveri av leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen. Dette gjelder egenandel sikrede blir holdt ansvarlig for i henhold til leiekontrakten sikrede har med utleiefirmaet. Det gis ikke erstatning for egenandel ved skade på eller tyveri av leiebil i forbindelse med flytting eller hjemkjøring av varer.

Bunader er gjerne verdt store summer, og nedenfor ser du dekningen som gjelder for reiseforsikringen vår.

Forsikringen gjelder på reiser over hele verden. Ved tyveri eller skade erstattes enkeltgjenstander med inntil kr 40.000 pr. gjenstand inkludert tilbehør. Merk at ekspedert bagasje ikke skal inneholde tyveriutsatte verdigjenstander. Dette gjelder blant annet bunadsølv.


Ettersom bunader gjerne er verdt mye mer, kan man vurdere å tegne en verdigjenstandsforsikring på bunaden hos Tryg Forsikring.

Sykkel og el-sykkel dekkes som enkeltgjenstand med inntil kr 40.000.
Dekningen gjelder ikke tap eller skade på sykkel som skjer innenfor den kommunen sikrede er bosatt, har studiested eller arbeidssted. Her vil Utdanningsforbundets innboforsikring bli gjeldende. 

Forsikringen gjelder på reiser i hele verden, og på alle typer reiser med unntak av ekspedisjoner og ekspedisjonslignende reiser. Forsikringen dekker heller ikke skader som skyldes høydesyke. Forsikringern gjelder ikke områder UD fraråder reiser til.

Tryg Forsikring erstatter utgifter til evakuering fra oppholdssted til bosted i Norden. Dette gjelder når Det norske utenriksdepartementet (UD) anbefaler å reise fra det aktuelle området, eller fraråder å reise inn i området. Dette er aktuelt hvis det er fare for liv eller helse å oppholde seg i området.

Reiseforsikringen dekker utgifter til evakuering hvis du oppholder deg i et område hvor det oppstår:

  • krig eller alvorlige uroligheter
  • terrorhandlinger
  • naturkatastrofe
  • epidemi.

Epidemi

Med epidemi menes smittsom og alvorlig sykdom som sprer seg hurtig mellom mennesker.

Reiseforsikringen gir dekning ved dykking dersom man har gyldig internasjonalt sportsdykkersertifikat for den aktuelle dybden, som for eksempel PADI, CMAS eller NAUI.

Selve reisen er dekket. Behandlingen er imidlertid ikke dekket. Betingelser for rett til erstatning ved sykdom og ulykke på reise er at sikrede på reisen rammes av akutt sykdom, ulykkesskade og plutselig forverring av sykdom/lidelse som er kjent før avreise.

Ja. Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

Ingen forsikringer dekker alt. I forsikringsavtalen, som består av forsikringsbevis og vilkår, står det beskrevet hva som ikke dekkes, og hva du selv har ansvar for å passe på for å unngå skade. I forsikringsbeviset finner du sikkerhetsforskrifter, som sier hvilket ansvar du har for at forsikringen skal være gjeldende. Et eksempel fra reiseforsikring, er ditt ansvar for å påse at tyveriutsatte gjenstander ikke legges i bagasje som skal sjekkes inn. Et eksempel fra innboforsikring, er ditt ansvar for å holde vinduer og dører lukket og låst. Brudd på sikkerhetsforskriftene kan medføre reduksjon eller bortfall av erstatning.

Det finnes også unntak i forsikringer. Disse er spesifisert i vilkårene, og forteller om hvilke hendelser/tilfeller forsikringen ikke er dekket. Det er lurt å sette seg inn i hvilke unntak som gjelder for forsikringen. Et eksempel fra reiseforsikring, er unntak for streik. Det betyr at om flyet ditt ikke går grunnet streik er ikke dette dekket, da det er flyselskapene som er erstatningsansvarlig i slike saker.

Konkurs

Det finnes ingen reiseforsikring som gir erstatning ved konkurs, men hvis reiseoperatøren er medlem av Reisegarantifondet, kan det være at de refundere utgiftene. Hvis tapet ikke er dekket under reisegarantiordningen, kan du sjekke med banken din. Noen banker dekker tap av utgifter dersom reisen er betalt med kredittkort.

Her kan du se hvilke reiseselskap som er medlem av reisegarantifondet