Studentforsikringsikon: Sekk og bøker

Studentforsikring

Den uslåelig studentforsikringen er for deg som er medlem av Lærerstudentene i Utdanningsforbundet, og er under 30 år. Her får du innbo-, reise-, ulykkes-, og uføreforsikring i en løsning. Dekning ved studieopphold i utlandet inntil 180 dager, telefontjenesten Tryg Legehjelp og psykologisk helsehjelp er også inkludert. Alt dette for kun en 100-lapp i måneden.

Bestill studentforsikring

NB. Studentforsikringen kan bestilles av deg som er under 30 år. For at avbestillingsdekningen skal gjelde i reiseforsikringen, må du ha gyldig forsikring før du bestiller reisen.

 

Behov for øyeblikkelig hjelp?

Ring Tryg Alarm om du er på reise og blir syk, skadet eller har bruk for annen øyeblikkelig hjelp.
Tryg Alarm har åpent døgnet rundt. Telefon: +47 55 17 10 01.
E-post: [email protected]

Skal du oppholde deg i et EØS-land, anbefaler vi at du tar med deg Europeiske helsetrygdkort.

E-post og telefon

Du kan også bestille via e-post [email protected], eller ringe oss på 24 14 20 00

Dette dekker studentforsikringen

Innboforsikring

Innboforsikring dekninger Forsikringssum
Dekker vann-, brann- og naturskade samt plutselig skade og tyveri av innbo Inntil kr 500.000
Tyveri av sykkel Inntil 40.000 ingen egenandel ved registrering i FG godkjent register
Tyveri og skade på mobil, PC og nettbrett
Inntil kr 500.000 i hjemmet og inntil kr 40.000 utenfor hjemmet
Bekjempelse av skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, mus og rotter. Inntil kr 150.000
Innbo er også dekket ved studieopphold i utlandet opp til 180 dager  
Privatansvar  Se vilkår for summer
Rettshjelp Se vilkår for summer

Reiseforsikring én person

Reiseforsikringen dekker Forsikringssum/varighet
Reisevarighet Inntil 90 dager
Reisevarighet for studieopphold i utlandet Inntil 180 dager
Avbestilling  Ubegrenset
Reisegods, reisesyke, hjemtransport, evakuering og behandlingsutgifter på studiested. Ubegrenset. Enkelte begrensninger på gjenstand, antall og utgifter
Reiseavbrudd Kr 1.500 per døgn
Forsinket bagasje Kr 5.000. Mellomlanding kr 500
Egenandel leiebil Dekkes
Reiseansvar og rettshjelp Se vilkår for summer

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dekker Forsikringssum
Varig skade som følge av ulykke Inntil kr 500.000 
Bruddskader Kr 5.000
Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, f.eks. tannlege, lege og fysioterapeut Inntil 5 % av forsikringssummen på 500.000

Uføreforsikring

Uføreforsikringen dekker Forsikringssum
Engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet Kr 620.140 (5 G* )

*G står for Folketrygdens Grunnbeløp og er på kr 124.028. Beløpet reguleres hvert år den 1. mai og sikrer at forsikringssummen stiger.

Tryg Legehjelp – utvidet med psykisk helsehjelp

Inkludert i studentforsikringen er også Tryg Legehjelp. Ring 55 17 90 09 og få hjelp av sykepleiere og leger ved behov. Åpent fra 07:30 til 23:00 alle dager. Gjelder også når du er i utlandet.

Psykisk helsehjelp

Gjennom samtale med kognitiv sykepleier finner dere ut om du kan ha nytte av veiledning og oppfølging gjennom et 6-ukers online selvhjelpsprogram, eller om du bør henvises til psykolog.

Reisekort på mobil

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned medlemsappen vår "UDF Medlem" får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone). Merk at om du har reiseforsikring for familie, er det kun medlemmet som får opp reiseforsikringsbeviset i appen, men dette kan enkelt deles med resten av familien inne i appen. Mer informasjon om reisekort på mobilen.

Endres automatisk når du er ferdig som student

Forsikringen gjelder for medlemmer av vår studentorganisasjon og varer ut kalenderåret du er ferdig å studere. Ved overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet blir de ulike forsikringene automatisk overført til ordinære forsikringer ved hovedforfall 31.12. Studentforsikringen kan kun kjøpes som en pakkeløsning. Har du andre behov kan du benytte deg av Utdanningsforbundets ordinære forsikringer.

Våre rådgivere kan hjelpe deg med hva du trenger, eller ikke trenger av personforsikringer.

 

Spørsmål og svar

Fra nyåret må alle som eier og kjører en elsparkesykkel ha egen forsikring. Dette gjelder alle smålektriske kjøretøy som elsparkesykkel, hoverboard, ståhjuling, airwheel, elektrisk skateboard, løperhjul og lignende. Det betyr at slike kjøretøy fra 01.01.23 ikke lenger er dekket av innboforsikringen. Fra midten av november vil det være mulig å tegne forsikring på slike kjøretøy i Tryg Forsikring. Som medlem av Lærerstudentene og del av Utdanningsforbundet vil du få 35 % rabatt på Trygs ordinære pris.


Elsykkel er ikke klassifisert som motorvogn, og vil fortsatt være dekket av innboforsikring.

Studentforsikringen kan bestilles av deg som er under 30 år, og medlem av Lærerstudentene i Utdanningsforbundet. 

Nei, det er gratis å være medlem av vår studentorganisasjon. 

Som student kan du kjøpe alle våre forsikringer på lik linje med andre medlemmer av Utdanningsforbundet.

Studentforsikringen er bedre tilrettelagt for studenter, og den har en svært god pris.

Det er en pakkeløsning som inneholder: 

  • Innboforsikring 
  • Reiseforsikring for en person 
  • Ulykkesforsikring 
  • Uføreforsikring

Tilgang på legehjelp og psykologhjelp er også inkludert.

 
Vi har gode priser og dekninger på alle våre forsikringer, og du står fritt til å supplere med disse etter behov.

Innboforsikringen dekker også samboeren din, så lenge han/hun har samme folkeregistrert adresse som deg.

Samboeren din er ikke dekket under de andre forsikringene i studentforsikringen.

Uavhengig av når på året du er ferdig med studiene, vil studentforsikringen løpe ut ved utgangen av inneværende år. Det betyr, at hvis du er ferdig i juli, vil forsikringen vare til den 31.12.  
 
Fra 1. januar overføres studentforsikringen automatisk til Utdanningsforbundets forsikringer.

Forsikringene du blir overført til:

  • Innboforsikring 
  • Reiseforsikring for en person 
  • Uføreforsikring 5G 
  • Grunnforsikring 

Grunnforsikringen er en obligatorisk forsikring som følger medlemskapet. Om du velger å reservere deg fra Grunnforsikringen vil uføreforsikringen i studentforsikringen ikke bli videreført ved årsskiftet, da det er en forutsetning å ha grunnforsikring for å ha uføreforsikring. Du vil da også stå uten en ulykkesforsikring og livsforsikring.

Sier du opp studentforsikringen innen 31.12. i overgangsåret, vil ikke forsikringene videreføres. En oppsigelse må skje skriftlig til [email protected].

Ja, du er dekket av studentforsikringen i inntil 180 dager, når du studerer eller har praksis i utlandet.

Uføreforsikringen gir rett til utbetaling hvis du blir helt eller delvis arbeidsufør og ikke kan jobbe.

Ulykkesforsikringen gir rett til utbetaling ved varig skade eller behandling, som følge av ulykke. En ulykke defineres som en plutselig og uventet, ytre, fysisk hendelse.

Ulykkesforsikringen gir en dekning på inntil kr 500.000 ved medisinsk invaliditet etter ulykke. Den dekker også behandlingsutgifter, og gir i tillegg utbetaling på kr 5.000 ved bruddskade på ben, arm, skulder og hode.

Forsikringen gir rett til utbetaling ved hel eller delvis arbeidsuførhet på minst 50 %.

Engangsutbetaling

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling etter graden av uførhet når:

  • du har fått vedtak om minst 50 % varig uføretrygd fra NAV eller
  • du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i fem år, etter første sykemeldingsdag.


Månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen

Fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag, som førte til arbeidsuførheten, utbetales 0,5 % av forsikringssummen månedlig. Ved delvis arbeidsuførhet reduseres utbetalingen etter graden av uførhet.

For skader oppstått før 01.01.2023 gjelder andre vilkår. Kontakt vår forsikringsavdeling på telefon 24 14 20 00.

Studieavbrudd

Forsikringen gir rett til erstatning på 10.000 kroner når du har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden.

Ja. Da må du sende egenerklæring som behandles av Tryg Forsikring. Du kan bestille økt dekning på uføreforsikringen i bestillingskalkulatoren her.

Hvis du for eksempel allerede har 5 G, men ønsker 15 G, søker du kun om 10 G.

Det er ikke egenandel på innboforsikringen, med noen unntak:

Dekning Egenandel
Tyveri av sykkel som ikke er registrert i FG-godkjent sykkelregister 2.000 kroner
Tyveri av og skadeverk på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin 2.000 kroner
Plutselige skader på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin 2.000 kroner
Naturskader 8.000 kroner
Privatansvar 2.000 kroner
Rettshjelp 4.000 kroner og i tillegg 20 prosent av utgifter som kommer utover 4.000 kroner.
Rettshjelp ved forbrukerkjøp 4.000 kroner

Mer informasjon om de ulike dekningene finner du her.

Studentforsikringen er en pakkeløsning med fire forsikringer. Det er ikke mulig å utvide eller endre disse forsikringene. Ønsker du høyere forsikringssum eller annen dekning, kan du kjøpe dette i tillegg.

Som medlem av vår studentorganisasjon, får du samme forsikringstilbud som Utdanningsforbundets medlemmer. Les mer om våre medlemsfordeler og forsikringer.

Ja. Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

Ingen forsikringer dekker alt. I forsikringsavtalen, som består av forsikringsbevis og vilkår, står det beskrevet hva som ikke dekkes, og hva du selv har ansvar for å passe på for å unngå skade. I forsikringsbeviset finner du sikkerhetsforskrifter, som sier hvilket ansvar du har for at forsikringen skal være gjeldende. Et eksempel fra reiseforsikring, er ditt ansvar for å påse at tyveriutsatte gjenstander ikke legges i bagasje som skal sjekkes inn. Et eksempel fra innboforsikring, er ditt ansvar for å holde vinduer og dører lukket og låst. Brudd på sikkerhetsforskriftene kan medføre reduksjon eller bortfall av erstatning.

Det finnes også unntak i forsikringer. Disse er spesifisert i vilkårene, og forteller om hvilke hendelser/tilfeller forsikringen ikke er dekket. Det er lurt å sette seg inn i hvilke unntak som gjelder for forsikringen. Et eksempel fra reiseforsikring, er unntak for streik. Det betyr at om flyet ditt ikke går grunnet streik er ikke dette dekket, da det er flyselskapene som er erstatningsansvarlig i slike saker.

Konkurs

Det finnes ingen reiseforsikring som gir erstatning ved konkurs, men hvis reiseoperatøren er medlem av Reisegarantifondet, kan det være at de refundere utgiftene. Hvis tapet ikke er dekket under reisegarantiordningen, kan du sjekke med banken din. Noen banker dekker tap av utgifter dersom reisen er betalt med kredittkort.

Her kan du se hvilke reiseselskap som er medlem av reisegarantifondet