Uføreforsikringsikon: dame i rullestol

Uføreforsikring

Bestill uføreforsikring eller meld skade her. I Norge har vi offentlige støtteordninger, men prosessene er lange og utbetalingene tilsvarer ikke full lønn. Med uføreforsikring tar du ansvar for egen fremtid, så du og dine klarer dere økonomisk, hvis du blir arbeidsufør. Uføreforsikring kan du også kjøpe for din ektefelle/samboer.

 

Derfor bør du ha uføreforsikring

Hadde du klart deg hvis du mistet en tredjedel av lønnen din? Ville det holdt til nedbetaling av lån, faste utgifter og å opprettholde samme levestandard som i dag? Ingen vet hva fremtiden bringer, men med uføreforsikring står du og familien tryggere økonomisk, hvis du blir arbeidsufør.

Finn pris og søk uføreforsikring for deg som medlem

Fyll inn fødselsdatoen din og beregn både utbetaling og pris på forsikringen.

Antall G *

Finn pris og søk uføreforsikring for ektefelle/samboer

Fyll inn fødselsdatoen til samboer/ektefelle og beregn både utbetaling og pris på forsikringen.

Antall G *

Forsikringssummen er basert på folketrygdens grunnbeløp (G). Velg mellom 10, 20 eller 30 G når du beregner pris i kalkulatoren over. Du får oppgitt forsikringssummen både i G og kroner.

Våre rådgivere kan hjelpe deg med hva du trenger, eller ikke trenger av personforsikringer.

Viktig informasjon, spørsmål og svar

Uføreforsikringer består av to typer utbetalinger. Den ene er uførekapital og den andre er forskuddsutbetalinger av forsikringssummen.

Uførekapital

Dette er en engangsutbetaling som du får hvis du blir minst 50 % arbeidsufør. Hvor stor denne engangsutbetalingen skal være, bestemmer du selv når du kjøper forsikringen.

Forskudsutbetalinger av forsikringssummen

Disse kan du søke om etter 15 måneder fra første sykemeldingsdag og de er på 0,5 % av forsikringssummen. Ved et varig uførevedtak får du resten av forsikringssummen utbetalt basert på uføregraden din. Det vil si at hvis du blir 70 % arbeidsufør får du 70 % av forsikringssummen utbetalt.

 1. Legg inn fødselsdatoen din i forsikringskalkulatoren øverst på siden.
 2. Velg antall G. Beregn pris og utbetalingen forsikringen gir.
 3. Klikk på knappen «forsett bestillingen på tryg.no». Du blir sendt videre til en ny side for utfylling av helseerklæringen.
 4. Logg inn med bankID og velg hvilke forsikringer og antall G du vil søke om. Du kan søke om uføreforsikring, livsforsikring og kritisk sykdom i samme skjema.  
  Det samme gjelder for ektefelle/samboer. De klikker seg videre på fortsett bestillingen på tryg.no under ektefelle/samboer og logger inn med sin bankID.
 5. For å kunne kjøpe uføreforsikringen må du ha enten grunnforsikringen eller studentforsikringen i bunn. Har du ikke det blir grunnforsikringen lagt til automatisk. 

Du kan bestille uføreforsikring for din ektefelle/samboer. Da må du som medlem først logge inn og starte bestillingen. Deretter må din ektefelle/samboer fylle ut en egenerklæring for helse med sin egen BankID. Hvis din ektefelle/samboer vil ha livsforsikring også, er det mulig å søke om det i samme helseerklæringskjema.

For å kunne kjøpe uføreforsikringen, må du ha grunnforsikringen eller studentforsikringen i bunn. Hvis du ikke har det, legges grunnforsikringen automatisk inn når du bestiller.

For å finne ut hvor godt du trenger å forsikre deg, altså hvilken forsikringssum du skal velge, bør du ta utgangspunkt i disse punktene:

 • hva du trenger for å kunne betjene gjeld (bolig, bil, studiegjeld etc.)
 • hva du trenger for å opprettholde den livsstilen du har i dag
 • om du er aleneforsørger, enslig eller har ektefelle/samboer med inntekt
 • hva du vil få fra offentlige trygdeordninger, og forsikringsordninger gjennom arbeidsgiver.

Uførekapital

Vår uføreforsikring er en uførekapital, som gir en engangsutbetaling av forsikringssummen. I tillegg gir uførekapitalen månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen, slik at du får utbetalinger mens du venter på vedtak om uførhet fra NAV.

Forsikringssummen er basert på folketrygdens grunnbeløp (G). 1 G er i dag 124.028 kr. Du kan beregne pris og forsikringssum i priskalkulatoren øverst på denne siden. Der legger du også inn om du vil ha dekning på 5, 10, 15, 20, 25, eller 30 G.

Offentlige trygdeordninger

NAV utbetaler 66 % av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk. Tidligere års inntekt blir justert opp til dagens verdi. Det er kun årlig inntekt opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) som tas med i beregningen av uføretrygden.

Andre forsikringsordninger

Statens pensjonskasse kan gi utbetaling ved uførhet til ansatte i staten og skoleverket. Arbeidsgiver kan ha egne pensjonsordninger for sine ansatte, ta derfor kontakt med din arbeidsgiver for mer informasjon.

Hvis du blir 100 % arbeidsufør mister du minst en tredel av inntekten din, enda mer hvis du har høy lønn. Regn derfor ut hva dette betyr i inntekt for deg. Er du i arbeid, bør du finne ut hvor mye du er dekket for gjennom arbeidsgivers kollektive uføreforsikring. Deretter velger du forsikringssum ut fra det du anser du bør ha som en engangsutbetaling i tillegg. Denne utbetalingen skal da vare frem til pensjonsalder.

Lettere å redusere forsikringssummen enn å øke den

Kanskje du etter en tid investerer i en dyrere bolig, eller noe annet som medfører større økonomiske forpliktelser. Når du da ønsker å øke forsikringssummen, må du fylle ut nye helseopplysninger. I mellomtiden kan helsen ha endret seg, og du risikerer da å få reservasjon i forsikringen for de sykdommene. Ved valg av forsikringssum kan det også være fornuftig å ta høyde for nedtrapping, se eget punkt.

Forsikringen er gyldig fra datoen den er mottatt hos Tryg, forutsatt at søknaden blir godkjent. Søknaden behandles i Avdeling for helsevurdering i Tryg Forsikring. Gjennomsnittlig behandlingstid er ca. 3 uker.

Forsikringen gir rett til utbetaling ved hel eller delvis arbeidsuførhet på minst 50 %.

Engangsutbetaling

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling etter graden av uførhet når:

 • du har fått vedtak om minst 50 % varig uføretrygd fra NAV eller
 • du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i fem år, etter første sykemeldingsdag.

Månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen

Fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag, som førte til arbeidsuførheten, utbetales 0,5 % av forsikringssummen månedlig, hvis du er minst 50 % sykemeldt. Ved delvis arbeidsuførhet reduseres utbetalingen etter graden av uførhet.

For skader oppstått før 01.01.2023 gjelder andre vilkår. Kontakt vår forsikringsavdeling på telefon 24 14 20 00.

Første sykemeldingsdag

Sjekk om du har forsikring gjennom din arbeidsgiver.

1 år etter første sykemeldingsdag

Du kan søke om arbeidsavklaringspenger fra NAV. Disse er på 66 % av lønnen din, men maks 6 G.

15 måneder etter første sykemeldingsdag

Hvis du har fått vedtak om arbeidsavklaringspenger (AAP) og er minst 50 % sykemeldt, kan du ha du rett på månedlig forskuddsutbetaling på inntil 0,5 % av forsikringssummen.

1-5 år etter første sykemeldingsdag

Hvis du har fått varig vedtak på minst 50 % arbeidsuføre fra NAV, kan du søke om engangsutbetalingen fra forsikringen. Er du 50 % ufør får du 50 % av forsikringssummen utbetalt. Er du 80 % får du 80 % osv.

Dette dekker NAV

Vi tar utgangspunkt i lønn på kr 600.000. NAV gir utbetaling på 66 % av lønnen, men maks 6 G. Dette blir 600.000 x 0,66 = 396.000, -

Har du ingen pensjon eller forsikring gjennom jobb eller privat er kr 396.000 lønnen du får.

Hvis du er ansatt i staten

Statens pensjonskasse gir 3 % av inntekten opp til 6G, som blir 600.000 x 0,03 = 18.000.

Så legger de til et kronetillegg på 25 % av 1G, som blir 124.028 x 0.25 = 31.007

Oppsummert blir dette

NAV 390.000
Statens pensjonskasse 18.000
Kronetillegg 31.007
Sum 439.007

 

Til sammen sitter du da igjen med kr 439.007 før skatt. Skatten reduseres nok som arbeidsufør, men du får et inntektstap på kr 160.993, eller drøye 13.000 kroner i måneden.

Klarer jeg å leve på den inntekten?

Spørsmålet du må stille deg da er: Er dette nok? Vil jeg kunne betale lånet, strøm, mat, fritidsaktiviteter og kanskje gjøre noe gøy i ny og ne? Hvis svaret er nei, trenger du en uføreforsikring.

Uføreforsikringen er gyldig fra den dagen du søker om den, forutsatt at søknaden godkjennes. Dermed kan du i prinsippet si opp i det andre selskapet samme dag. Da vil du unngå å være dobbeltforsikret. Dersom din helse gjør at du er usikker på om søknaden vil godkjennes, bør du avvente oppsigelse til ny forsikring er godkjent og vises på Min side.

Ja, du kan søke om totalt 30G i uføreforsikring. Beregn pris og utbetalingen i kalkulatoren øverst, og klikk «fortsett bestillingen på tryg.no. Da kommer du videre til et egenerklæringsskjema for helse som skal fylles ut. Husk at det er økningen du søker om. Har du 15 G fra før, og du ønsker 25 G, søker du om 10 G.

Du kan enkelt redusere forsikringssummen på Min side. Gå inn på uføreforsikringen under Mine forsikringer, og klikk på "Reduser dekning". Tast inn den forsikringssummen du vil ha, og klikk Send. Reduksjonen vil gjelde fra neste hovedforfall (31.12).

Alternativt kan du gi oss beskjed om dette per brev eller e-post, så endrer vi for deg.

 

For å tegne uføreforsikring, må du være 100 prosent arbeidsdyktig.

Forsikringssummen reduseres gradvis etter fylte 50 år. Eksempelvis vil forsikringssum på 20 G være 15 G ved 55 år og 10 G ved 60 år. Er du i eller nærmer deg aldersgruppen 50-60 år, bør du ta høyde for dette når du velger forsikringssum. Kalkulatoren over viser reell forsikringssum som kronebeløp. Beløpet tilpasses den alderen du legger inn.

Alle forsikringer prises ut ifra skaderisiko. For personforsikring er alder en viktig risikofaktor, og prisen øker derfor med alderen. Priser deles inn i aldersintervaller på fem år (36-40 år, 41-45 år osv.), og overgang til ny alderskategori fører til prisøkning. Klikk på linken "Bevis uføreforsikring 5-30 G" eller "Bevis uføreforsikring 11 og 22 G" for å se avtrappingstabeller.

Hvis du har en reservasjon på forsikringen, kan du søke om å fjerne denne, når du ikke lenger har sykdommen du har fått reservasjon for. Informasjon om når og hvordan du kan søke om dette, finner du i reservasjonsbrevet du fikk tilsendt da du kjøpte forsikringen. Har du ikke lenger dette, kan du kontakte Trygs avdeling for helsevurdering per e-post på [email protected].

Uførekapital gir en engangsutbetaling av forsikringssummen ved minst 50 % varig arbeidsuførhet. Utbetalingen er skattefri. Vår uførekapital gir månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen, slik at du får utbetalinger i påvente av endelig vedtak om uførhet, selv om ikke uførheten skulle bli varig.

Uførerente/uførepensjon gir månedlige utbetalinger frem til 67 år. I mange tilfeller kan denne gi høyere erstatning totalt sett enn uførekapital, men har en langt høyere pris, og utbetalingene er skattepliktige. Utdanningsforbundet tilbyr ikke uførerente/uførepensjon. 

Uføreforsikringen opphører automatisk ved utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år. 

Prisene på de kollektive forsikringene er fremforhandlet og satt sammen kun for medlemmer av Utdanningsforbundet. Melder du deg ut, men ønsker å fortsette din livs- og uføreforsikring, kan du det direkte hos Tryg. Prisen blir da ikke den samme, men fordelen er at du slipper å levere ny helserklæring.