3i1 forsikringsikon: dame med kakediagram delt i tre soner.

3i1 forsikring

Bestill person 3i1 forsikring her. Er du under 40 år, og usikker på hvilken personforsikring du trenger? Med Person 3i1 forsikring, har du en basisdekning ved død, arbeidsuførhet eller kritisk sykdom. Forsikringen gir utbetaling på det som eventuelt skjer først.

Person 3i1 får du kjøpt uten å levere helseerklæring

For å kjøpe denne forsikringen må du ha vår grunnforsikring eller studentforsikring. Hvis du ikke har det, legges grunnforsikring automatisk inn når du bestiller.

Total forsikringssum er kr 500.000.

Person 3i1 må du tegne før du fyller 40 år og gjelder ut det året du fyller 60 år.

Livsforsikring Forsikringssum
Livsforsikringen gir en engangsutbetaling til dine etterlatte ved din bortgang. Forsikringssummen er på kr 500.000 og gir utbetaling til det som skjer først.
Uførekapital Forsikringssum
Hvis du blir varig arbeidsufør, gir uføreforsikringen deg ekstra økonomisk støtte. Blir du minst 50 % arbeidsufør gir uføreforsikringen en engangsutbetaling. Forsikringssummen er på kr 500.000 og gir utbetaling til det som skjer først.
Kritisk sykdom Forsikringssum
Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis du blir rammet av alvorlig sykdom. Du velger selv hva pengene skal brukes til. Ved kritisk sykdom utbetales kr 200.000, og kr 300.000 gjenstår til utbetaling ved eventuelt arbeidsuførhet eller død.

Ingen nedtrapping

Normalt trappes forsikringssummen i personforsikringer gradvis ned i takt med at forsikredes alder øker. Person 3i1 har ingen slik nedtrapping, forsikringssummen er den samme uansett alder.

Bestill forsikring

Du trenger ikke å fylle ut helseerklæring, men du får spørsmål knyttet til arbeidsførhet, samt at du må bekrefte at du forstår hva karenstid innebærer. Benytt bestillingskalkulatoren på denne siden for å bestille produktet.

For spørsmål om kjøpsprosessen, søknadsprosessen eller produktet, ring oss på Medlemstilbud, telefon 24 14 20 00, eller på
e-post [email protected]

Dette er 3i1 forsikring

 

Bestill rådgivning

Dame i telefonen Har du spørsmål om personforsikring eller barneforsikring? Eller ønsker du spesifikke råd rundt din livssituasjon? Book en tid med oss, vi hjelper deg gjerne.

 

 

Spørsmål og svar

Forsikringssummen i denne pakken kan ikke endres, total forsikringssum er 500.000 kroner. Det unike med denne forsikringen er at den gir utbetaling på den skaden som skjer først. Ved død eller uførhet utbetales hele forsikringssummen. Ved kritisk sykdom utbetales 200.000 kroner, og 300.000 kroner gjenstår til utbetaling ved eventuelt død eller arbeidsuførhet.

Ønsker du høyere forsikringssum på livs-/uføreforsikring, anbefaler vi at du bygger på med vår livsforsikring og uføreforsikring. Ønsker du høyere forsikringssum på kritisk sykdom, kan du bygge på med Kritisk sykdomsforsikring til medlemspris.

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling av hele forsikringssummen når:

 • du har fått vedtak om minst 50 % varig uføretrygd fra NAV eller
 • du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i fem år etter første sykemeldingsdag. 

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på 200.000 kroner ved endelig stilt diagnose ved 16 alvorlige sykdommer:  

 • Kreft 
 • Hjerteinfarkt 
 • Hjerteklaffeil 
 • Bypass/ASB-operasjon 
 • Hjerneslag 
 • Hjernesvulst 
 • Multippel Sklerose (MS) 
 • Muskelatrofi 
 • Amyotrofisk lateralsclerose (ALS) 
 • Nyresvikt med behov for dialyse 
 • Organsykdommer med behov for transplantasjon 
 • Colostomi (Utlagt tarm) 
 • Parkinson 
 • Blindhet 
 • Døvhet 
 • Afasi 

For mer detaljert informasjon, se Vilkår Person 3i1 nederst på denne siden.

Forsikringssummen utbetales i sin helhet ved den forsikredes dødsfall. 

Dødsfall meldes til Utdanningsforbundet forsikringskontor, telefon 24 14 20 00 eller e-post [email protected]. Så fort dødsfallet er registrert i Folkeregisteret vil vi sende et brev til etterlatte med informasjon om hvordan man går fram for å kreve erstatning fra Tryg. Skifte-/uskifteattest er nødvendig, og bør innhentes så raskt som mulig for å sikre rask saksbehandling.

Forsikrede kan selv bestemme hvem som skal få utbetalt forsikringssummen, ved å begunstige en eller flere personer. Om det er oppnevnt en eller flere som er særskilt begunstiget fremgår av forsikringsbrevet.

Er det ikke oppnevnt en særskilt begunstiget, skjer utbetalingen i følgende rekkefølge:

1. Ektefelle/samboer (ved samboer, se vilkår livsforsikring punkt 1.3) 
2. Livsarvinger
3. Testamentarvinger
4. Arvinger etter loven.

Begunstigelsesskjema ligger nederst på denne siden.

Alle forsikringer prises ut fra skaderisiko. For personforsikring er alder en viktig risikofaktor, og prisen øker derfor med alderen. Prisen deles inn i aldersintervaller på fem år (36– 40 år, 41-45 år osv.) Overgang til ny alderskategori gir prisøkning. Se i meny nederst på denne siden for utbetalings- og avtrappingstabell.

Person 3i1 kan bestilles frem til du er 40 år, og opphører automatisk ved utgangen av det året du fyller 60 år. 

Karenstid betyr at forsikringen ikke dekker sykdommer som viser symptomer den første tiden etter at forsikringen starter. Karenstiden for 3i1 forsikringen er på 90 dager. På uføre er det to år for sykdommer du visste du hadde da du kjøpte forsikringen.

Prisene på de kollektive forsikringene er fremforhandlet og satt sammen kun for medlemmer av Utdanningsforbundet. Melder du deg ut, men ønsker å fortsette din livs- og uføreforsikring, kan du det direkte hos Tryg. Prisen blir da ikke den samme, men fordelen er at du slipper å levere ny helserklæring.