Andre forsikringer

I tillegg til de gode forsikringene du får gjennom Utdanningsforbundet, får du også 35 % rabatt på forsikringer som båt, hytte, motorsykkel, campingvogn og dyr i Tryg forsikring.

Kollektive og private forsikringer

I Utdanningsforbundet deler vi forsikringsløsningene i kollektive og private forsikringer. I tillegg har vi husforsikring og bilforsikring, som er en hybridløsning av de to andre. Her får du en gjennomgang av forsikringene, og linker til andre forsikringer du kan kjøpe i Tryg med 35 % rabatt.

Kollektive forsikringer

De kollektive forsikringene er Utdanningsforbundets egne forsikringer. De bestilles direkte hos oss, og har utvidede dekninger, høyere forsikringssummer og faste, lave priser. De er kun tilgjengelig for medlemmer og ansatte. Disse forsikringene er et fellesgode, så prisene og vilkårene er derfor like for alle medlemmer.
 

Konkurransedyktig og tilpasset deg som medlem

Våre kollektive forsikringer er svært konkurransedyktige på både pris og vilkår. Vi har også laget egne produkter som er særlig tilpasset deg som medlem, for eksempel studentforsikring, person 3i1 forsikring og 70+ forsikring.

Overskuddet går til deg som medlem

Alt eventuelt overskudd fra de kollektive forsikringene går tilbake til deg som medlem, i form av enda bedre vilkår og priser. Fellesskap skal lønne seg.

Private forsikringer

De private forsikringene er tilgjengelig for alle. Prisen varierer avhengig av informasjonen du oppgir ved kjøp av forsikringen. For eksempel vil boligtype, verdi av innbo og antall personer i boenheten påvirke prisen på en innboforsikring. Som regel vil det lønne seg å benytte forsikringene fagforeningene tilbyr, i stedet for å kjøpe på det åpne markedet.

35 % rabatt på private forsikringer i Tryg

Som medlem får du 35 % rabatt på private forsikringer i Tryg forsikring. Noen eksempler på hva du kan kjøpe direkte hos Tryg er: dyreforsikring, hytteforsikring og båtforsikring. Disse forsikringene bestiller du direkte på tryg.no. Forsikringsdokumenter og fakturaer kommer også fra Tryg.

Hybridløsningene Hus- og bilforsikring

Utdanningsforbundets bilforsikring og husforsikring er hybridløsninger. Det er Utdanningsforbundet som har forhandlet frem de unike vilkårene og den lave prisen for våre medlemmer, men forsikringsdokumentene og fakturaene kommer fortsatt fra Tryg. I likhet med de private forsikringene, vil prisene variere avhengig av hvor godt du vil være dekket, boligtype, biltype og andre faktorer.

Fordeler som gjør deg enda tryggere

Har du privat forsikring i Tryg Forsikring, får du tilgang til en rekke fordeler som psykologhjelp, bolighjelp med byggteknisk rådgivning og hjelp ved ID-tyveri eller økonomisk svindel. Les mer om fordelene på tryg.no.

Les mer om alle medlemsfordelene her.