Innboforsikringsikon: TV, sofa, lampe

Innboforsikring

Vår innboforsikring dekker tap og skade på privat innbo og løsøre med inntil 3 millioner kroner per skadetilfelle. Bestill innboforsikring her.

 

Bestill innboforsikring

Dekninger

Innboforsikringen gjelder på ditt faste bosted i Norden

Dekninger Forsikringssum
Vann, brann og lynnedslag Inntil kr 3.000.000
Tyveri og hærverk i hjemmet Inntil kr 3.000.000
Tyveri av sykkel i hjemmet Inntil kr 3.000.000
Tyveri av sykkel/elsykkel, barnevogn og gressklipper/robotgressklipper utenfor bygning Inntil kr 40.000 per gjenstand
Øvrig tyveri utenfor hjemmet Inntil kr 40.000 per skadetilfelle
Andre plutselige skader Inntil kr 3.000.000
Plutselige skader utenfor Norden Inntil kr 40.000
Flytting Inntil kr 3.000.000
Flytting utført av transportbyrå, idrettslag etc. Inntil kr 40.000
Dekning ved ID-tyveri. Forebygge, oppdage og begrense følger av dette Se vilkår for spesifisering
Privatansvar Inntil kr 5.000.000
Rettshjelp  Inntil kr 100.000
Eget yrkesløsøre Inntil kr 100.000
Bekjempelse av skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, mus og rotter. Inntil kr 150.000
Innboforsikringen gjelder også på barns hybel på studiested i Norden, så lenge de regnes som studenter. Se vilkår for spesifisering

 

Forsikringssummen er begrenset til 3.000.000 kroner per skade.
Det trekkes ingen egenandel ved skade, med noen unntak:

Dekning Egenandel
Tyveri av sykkel som ikke er registrert i FG-godkjent sykkelregister  kr 2.000
Tyveri eller plutselig skade på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin  kr 2.000
 Privatansvar  kr 2.000
 Naturskader  kr 8.000
 Rettshjelp  kr 4.000 + 20 % av utgifter utover kr 4.000

 

Spørsmål og svar

Nå må alle som eier og kjører en elsparkesykkel ha egen forsikring. Dette gjelder alle smålektriske kjøretøy som elsparkesykkel, hoverboard, ståhjuling, airwheel, elektrisk skateboard, løperhjul og lignende. Det betyr at slike kjøretøy fra 01.01.23 ikke lenger er dekket av innboforsikringen. Forsikring for småelekstriske kjøretøy kan bestilles hos Tryg Forsikring. Som medlem av Utdanningsforbundet vil du få 35 % rabatt på Trygs ordinære pris.


Elsykkel er ikke klassifisert som motorvogn, og vil fortsatt være dekket av innboforsikring.

Innboforsikringen dekker barns hybel i Norden, når de i studietiden bor midlertidig borte fra hjemmet. Dekningen er gjeldende så lenge de regnes som studenter. Det spiller ingen rolle om barnet har folkeregistrert adresse på studiested eller hjemme. Det samme gjelder skoleelever, som bor borte fra hjemmet.

Det er ingen aldersbegrensning, men dersom barnet etablerer fast bopel på studiestedet, slik som ved stifting av egen familie og/eller kjøp av egen leilighet, opphører «midlertidigheten». Det anses da at barnet ikke lenger er en del av foreldrenes faste husstand, og må da kjøpe egen innboforsikring.

Når studiet er ferdig uten at barnet flytter tilbake til foreldrene må det kjøpes egen forsikring.

Innboforsikringen gjelder på bosted i Norden og i leilighet/hybel som benyttes av sikrede i forbindelse med arbeid eller skolegang i Norden.

Innboforsikringen dekker tyveri av enkeltgjenstander som tas med ut av hjemmet med inntil kr 40.000. Vi anbefaler at du takserer spesielt verdifulle gjenstander. For gjenstander med høyere verdi kan det kjøpes verdigjenstandforsikring direkte hos Tryg Forsikring.

Husk at du som medlem av Utdanningsforbundet får 35 % rabatt på private forsikringer uavhengig av antall forsikringer.

Høreapparat kan være dekket av både innbo- og reiseforsikring.

Høreapparat er ikke dekket hvis du mister det, glemmer det igjen eller det forsvinner på annet vis.

Bunad kan være dekket både av innbo- og reiseforsikring.

Dersom bunaden er veldig verdifull, kan man vurdere å tegne en verdigjenstandsforsikring på den gjennom Tryg Forsikring.

Sykkel/elsykkel kan være dekket av både innbo- og reiseforsikring. Under ser du hva som dekkes av innboforsikringen.

Brann: inntil 3 millioner i Norden

Tyveri og hærverk: inntil kr 3 millioner inne i bolig, kr 40.000 utenfor bolig.

Plutselige skader: inntil kr 3 millioner i Norden, kr 40.000 i resten av verden.


Har du en sykkel/elsykkel som koster mer enn kr 40.000, kan du vurdere å tegne en verdigjenstandsforsikring. Dette kan gjøres gjennom Tryg Forsikring.

Er sykkelen registrert i et godkjent sykkelregister bortfaller egenandelen på kr 2.000. 

Som medlem av Utdanningsforbundet får du 30 % rabatt ved registrering av sykkel hos BikeMember.

Ved flytting innen Norden gjelder forsikringen på begge steder i flytteperioden inntil ett år. Innboforsikringen gir dekning for ødeleggelse av innbo og løsøre under transport forutsatt at gjenstandene er forsvarlig pakket og sikret. Det er ingen øvrig grense på forsikringssummen så lenge man utfører flyttingen og transporten selv. Ved bruk av flyttebyrå er forsikringssummen på inntil kr 40.000.

Meld adresseendring på Min side eller i appen "UDF Medlem". Husk i tillegg å melde ny adresse til Folkeregisteret. 

Innboforsikringen dekker midlertidig lagret innbo med inntil 500.000 kroner.

Leier eller låner du ut boligen du bor i, gjelder innboforsikringen i inntil 1 år for de samme skadene du selv ville vært dekket av, med noen unntak. Når du har gitt lovlig adgang til din bolig, dekkes ikke skadeverk/hærverk eller tyveri av dine eiendeler. Dette blir derfor en risiko du tar når du leier ut. Tyveri fra låste rom vil imidlertid være dekket. Leietaker må tegne egen innboforsikring for sine egne eiendeler.

Bruker man Airbnb til å formidle utleien, dekker de skadeverk gjennom sin vertsgaranti

Følgende er dekket:

Ansvarsforsikringen som er en del av innboforsikringen dekker droner som er registret på forsikrede, og for skader som oppstår under flyvning innen åpen kategori A1, A2 og A3.
Forsikringen er begrenset til skader som oppstår kun ved bruk til hobby, sport eller rekreasjon. Flyvningen må skje innfor gjeldene regelverk gitt av myndighetene. Maks erstatning er begrenset til ca 9,3 millioner kroner (750 000 SDR). Les mer om droneforsikring på tryg.no.

Innboforsikring er ikke det samme som husforsikring. Innboforsikringen dekker innbo og løsøre og ikke selve boligen. Trenger du husforsikring kan du lese mer om vårt tilbud her

Ja. Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.