Forsikringsikon 70+: eldre ektepar.

70+ forsikring

Bestill 70+ forsikring eller meld skade her. Denne forsikringsløsningen er laget for deg som er over 70 år. Den inneholder reise-, innbo- og ulykkesforsikring. Tryg Legehjelp er også inkludert. Denne forsikringen kan du også kjøpe for din ektefelle/samboer.

 

Bestill 70+ forsikring

NB. For at avbestillingsdekningen skal gjelde i reiseforsikringen, må du ha gyldig forsikring før du bestiller reisen.

Hvem gjelder forsikringen for? *

 

Du kan også bestille via e-post [email protected], eller ringe oss på 24 14 20 00.

Dette er 70+ forsikring

70+ er en forsikringsløsning med tre forsikringer, som er tilpasset deg over 70 år. Pakken inneholder:

  • Reiseforsikring som gjelder i hele verden med reisevarighet på 90 dager. 
  • Innboforsikring med forsikringssum på inntil 3 millioner kroner.
  • Ulykkesforsikring med erstatning ved varig mén og behandlingsutgifter.
  • Helsetelefon hvor du får snakke med norske leger og sykepleiere.

Du kan bestille pakken for deg selv og for din familie.

Reisekort på mobil

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned medlemsappen vår «UDF Medlem» får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone). Mer informasjon om appen.

Innboforsikring dekninger Forsikringssum
Vann, brann og lynnedslag Inntil kr 3.000.000
Tyveri og hærverk  Inntil kr 3.000.000
Tyveri av sykkel Inntil kr 40.000Ingen egenandel om sykkelen er registrert i FG godkjent register
Uflaksskader/plutselige skader Inntil kr 3.000.000 i Norden.Kr 40.000 i resten av verden. 
Skade ved flytting Inntil kr 3.000.000 ved flytting på egenhånd. Kr 40.000 ved bruk av flyttebyrå.
Bekjempelse av skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, mus og rotter. Inntil kr 150.000
Rettshjelp og ID tyveri Dekker rettshjelp. Forebygge, oppdage og begrense skader ved ID tyveri.
Privatansvar Inntil kr 5.000.000
Reiseforsikring dekninger Forsikringssum
Reisesyke Ubegrenset. Enkle utgiftsbegrensninger
Hjemtransport Ubegrenset
Avbestilling Ubegrenset
Forsinkelse Flere forhold dekkes
Privatansvar kr 15.000.000 pr. skadetilfelle
Rettshjelp kr 100.000. tvist
Stjålet eller skadet reisegods Ubegrenset. Enkeltgjenstand kr 40.000

 

Egenandel leiebil Dekning på egenandel av leiebil ved skade på/eller tyveri av leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen Ubegrenset
Ulykkesforsikring dekninger Forsikringssum
Varig skade på person Dekker fra 1 % medisinsk invaliditet  Enslig under 75 år dekkes med inntil 10 G, over 75 år inntil 5 G. Familie under 75 år dekkes med inntil 5 G, over 75 år 2,5 G per person.
Utgifter til medisinsk behandling Inntil 5 % av forsikringssummen
Tryg Legehjelp  
Telefontjeneste der du kan få hjelp fra erfarne leger og sykepleiere. De kan også henvise til spesialist eller skrive ut enkle resepter. Ring 55 17 90 09.
Åpen kl. 07:30-23:00, alle dager.

 

Grunnbeløpet justeres 1. mai, hvert år. G per dags dato er kr 124.028

Spørsmål og svar

Nei, det er ingen øvre grense for bestilling av 70+ forsikring.

Forsikringen kan bestilles etter fylte 70 år.

Forsikringen dekker inntil 40.000 kroner for gjenstander som du har med deg utenfor hjemmet. Det gjelder enten du er på reise, eller bare skal en tur i butikken.

Høreapparat er dekket for skader som brann, tyveri og uflakshendelser. Da er det er ingen egenandel. Hvis du mister eller glemmer apparatet gjelder ikke dekningen.

Er du medlem av Hørselshemmedes Landsforbund, kan det være at du har flere dekninger der.

Du bør ha med reisebevis. Reisebevis finner du på Min Side eller via vår app «UDF Medlem».

Dersom du ønsker det tilsendt i posten, ta kontakt med oss på e-post [email protected], eller telefon 24 14 20 00.

Ulykkesforsikringen varer livet ut, forutsatt at forsikringen er betalt.

Utdanningsforbundets 70+ forsikring, er en forsikringspakke som det er ikke er mulig å endre på.

Helsetelefonen er en telefontjeneste, der du kan ringe og få hjelp med dine helsespørsmål. 

Dersom fastlegen din har stengt eller har lang ventetid, kan helsetelefonen være en god erstatning.

Telefonnummer: 55 17 90 09.

Åpen fra kl. 07:30-23:00.

Planlegger du en reise og er kronisk syk, kan du for å sikre at du i reiseforsikringen er dekket for sykdom, søke om forhåndsgodkjenning.

En forhåndsvurdering er særlig viktig i de tilfellene hvor man har byttet medisiner eller påbegynt behandling hvor det er risiko for komplikasjoner. Det samme gjelder dersom man har en eller flere alvorlige diagnoser.

Ta kontakt med oss på 24 14 20 00.

Det er fortsatt mange som lurer på hvordan man skal forholde seg til Korona og reise.

Her finner du informasjon om hva reiseforsikringen dekker og hvordan du går frem for å få dekket utlegg.