Husforsikringsikon: hus

Husforsikring

Vi tilbyr to varianter, Hus Ekstra og ordinær husforsikring. Med Hus Ekstra sikrer du deg best dekning til best pris, og det er denne vi anbefaler for våre medlemmer. Les mer, bestill husforsikring eller meld skade her.

 
Dekninger Husforsikring Husforsikring ekstra
Hageanlegg og utvendig vannbasseng. Husforsikring dekker inntil 500.000 kroner. Husforsikring ekstra har ingen sumbegrensning. Ja Ja, uten sumbegrensning
Offentlige påbud. Husforsikring dekker inntil 1.000.000 kroner. Husforsikring Ekstra har ingen sumbegrensning. Ja Ja, uten sumbegrensning
Brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader Ja Ja
Rettshjelp og privatansvar Ja Ja
Riving og rydding i forbindelse med skade  Ja Ja
Klimavennlige tiltak ved gjenoppføring. Husforsikring dekker inntil 25.000 kroner. Husforsikring ekstra dekker inntil 50.000 kroner. Ja Ja
Ubeboelig bolig/husleietap
Husforsikring dekker ubeboelig bolig/husleietap i inntil 24 måneder. Husforsikring ekstra har ingen tidsbegrensning.
Ja Ja, uten tidsbegrensning 
Unik kriminalitets- og konkursdekning. Dekker økonomisk tap opptil 100.000 kroner ved innbetalt forskudd og håndverkerfirma går konkurs, eller du blir utsatt for bedrageri, tyveri/underslag eller dokumentfalsk fra håndverkerfirma. Dette gjelder i forbindelse med utbedring, oppføring eller reparasjon av forsikret bygning.   Ja
Fullverdigaranti   Ja 
Følgeskader ved at vann trenger inn gjennom tak og fasader   Ja
Utvidet dekning for våtrom
Ved skader på våtrom, der arbeidet er utført av autorisert personell i løpet av de siste 10 år, erstattes
  • kostnader til utbedring av svak konstruksjon, materialfeil eller feilmontering som forårsaket skaden
  • skade på gulv og vegger som følge av at disse ikke er vanntette.
  Ja
Bekjempelse av mus og rotter   Ja
Bekjempelse av insekter. Dekker bekjempelse av insekter som stokkmaur, husbukk, stripet borebille, kakerlakk, veggedyr, skjeggkre og andre skadeinsekter.   Ja 
Skade som følge av sopp og insekter. Dekker skade som følge av råtesopp, stokkmaur, husbukk og stripet borebille.   Ja
Skader som skyldes håndverkerfeil. Dekker plutselige følgeskader som skyldes svak konstruksjon, feilmontering og håndverkerfeil. Vi utbedrer ikke selve feilen, men vi dekker skadene feilen forårsaker.   Ja 
Punktering av vindu   Ja 
Tilpasning for rullestolbruker etter ulykke  

Ja

Film: Husforsikring

Spørsmål og svar

Du kan velge om du vil ha 4.000, 6.000, 9.000 eller 12.000 kroner.

Prisen avhenger først og fremst av om du velger hus ekstra eller vanlig husforsikring. Deretter er prisen blant annet avhengig av husets alder, areal, tilbygg, adresse og alder på forsikringstaker.

Både Utdanningsforbundets husforsikring og hus ekstra er fullverdiforsikringer. Forsikringene dekker blant annet brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader, rettshjelp og privatansvar. Hus ekstra har en utvidet dekning for vannskader. Følgeskader etter utett tak eller utett bad er en av de vanligste skadeårsakene i Norge i dag.

I tillegg har Utdanningsforbundets hus ekstra inkludert hussoppforsikring, som inkluderer skadedyr og råteskader. Den har også en dekning hvis innleid håndverker går konkurs. Dette er unikt for Utdanningsforbundets medlemmer. Vi anbefaler å velge hus ekstra.

Ved fullverdi beregnes forsikringssummen etter de opplysninger du har gitt ved kjøp av forsikringen. Fullverdigrunnlaget viser hva det vil koste å bygge opp huset til tilsvarende stand som før skade. Det er forsikringsselskapet som står ansvarlig for at forsikringssummen er riktig, og er den for lav, har dette ingen betydning for deg.

Hvis boligen er en del av sameie eller borettslag, bør sameiet/borettslaget kjøpe huseierforsikring for bolig. Dette er forsikring som kan kjøpes hos Tryg forsikring. Det tilbys dessverre ikke medlemsrabatt på 35 % på denne, da det er sameiet/borettslaget som vil stå som forsikringstaker.

Selv om du bor i borettslag er det lurt å ha en innboforsikring. Da får du de gode prisene og vilkårene som er fremforhandlet av Utdanningsforbundet.

Ved kjøp av husforsikring kan du velge å kjøpe tilleggsdekning utleie. Tilleggsdekningen kjøper du hos Tryg ved å ringe 55 17 19 26. Du kan lese mer om hva dekningen omfatter i dokumentene som ligger lenger ned på denne siden.