Kritisksykdomicon: ambulanse.

Kritisk sykdomsforsikring

Bestill kritisk sykdomsforsikring eller meld skade her. Har du tenkt på de økonomiske konsekvensene for deg og din familie, hvis du blir alvorlig syk? Med kritisk sykdomsforsikring kan du konsentrere deg om å ta vare på deg selv og ikke bekymre deg over økonomien. Kritisk sykdomsforsikring kan du også kjøpe for din ektefelle/samboer.

 

Kritisk sykdomsforsikring

Finn pris og start søknadsprosess

Antall G *

Kritisk sykdomsforsikring for ektefelle/samboer

Finn pris og start søknadsprosess

Antall G *

 

Trenger jeg kritisk sykdomsforsikring?

Sykdom er en naturlig del av livet. Få lever et helt liv uten å bli syk. Men noen sykdommer rammer hardere enn andre, og får større konsekvenser både for en selv og for de rundt. Sykdom kan også gi økonomiske følger. Med kritisk sykdomsforsikring får du økonomisk drahjelp, så du kan konsentrere deg om å ta vare på deg selv, i stedet for å bekymre deg over økonomien.

Hva innebærer kritisk sykdomsforsikring?

Forsikringen gir utbetaling ved 20 alvorlige sykdommer. I forsikringskalkulatoren over kan du velge forsikringssum. Du velger selv hva du vil bruke utbetalingen på. Enten det er nedbetaling av gjeld, utgifter til hjelp og rehabilitering, behandling som ikke dekkes av det offentlige, eller spesialutstyr og tilrettelegging av hjemmet.

Bestille kritisk sykdomsforsikring

For å kunne kjøpe forsikringen, må du ha grunnforsikringen eller studentforsikringen i bunn. Hvis du ikke har det, legges grunnforsikringen automatisk inn når du bestiller.

Når du bestiller kritisk sykdomsforsikring eller øker forsikringssummen må du fylle ut en helseerklæring, dette gjelder også for din ektefelle/samboer. Denne kommer du til etter at du har beregnet pris i kalkulatoren over, og klikker deg videre. Dette kan kun gjøres digitalt. Hvis du vil ha livsforsikring og/eller uføreforsikring også, kan du søke om dette samtidig, i samme helseerklæringskjema.

Forsikringen er gyldig fra datoen den er mottatt hos Tryg, forutsatt at søknaden blir godkjent. Søknaden behandles i Avdeling for helsevurdering i Tryg Forsikring. Gjennomsnittlig behandlingstid er ca. 3 uker.

Grunnbeløp (G)

Forsikringssummen baseres på folketrygdens grunnbeløp (G). 1 G er i dag kr 124.028. Du kan velge dekning på 2, 3, 4, 5, 10 G. Når du beregner pris i kalkulatoren over, får du forsikringssum både i G og som kronebeløp.

Våre rådgivere kan hjelpe deg med hva du trenger, eller ikke trenger av personforsikringer.

 

Spørsmål og svar

Forsikringen dekker følgende 20 sykdommer:

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerteklaffeil
 • Bypass/ASB-operasjon
 • Hjerneslag
 • Hjernesvulst
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Muskelatrofi
 • Amyotrofisk lateralsclerose (ALS)
 • Nyresvikt med behov for dialyse
 • Organsykdommer med behov for transplantasjon
 • Colostomi (Utlagt tarm)
 • Parkinson
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Afasi
 • Alzheimers sykdom
 • Tverrsnittlammelser
 • Tap av ben eller arm
 • Alvorlig brannskade

 

For mer detaljert informasjon, se vilkår for kritisk sykdom nederst på denne siden.

Husk at det er lettere å redusere forsikringssummen enn å øke den. Hvis du senere ønsker å øke forsikringssummen, må du oppgi nye helseopplysninger.

Redusere:

Du kan enkelt redusere forsikringssummen på Min side. Gå inn på forsikringen for  kritisk sykdom under "Mine forsikringer", og klikk på "Reduser dekning". Angi ønsket forsikringssum og klikk "Send". Reduksjonen vil tre i kraft fra neste hovedforfall (31.12).  

Alternativt kan du gi beskjed om dette per brev eller e-post [email protected]

Øke:

Du kan selv øke forsikringssummen, ved å logge inn på Min side. Beregn pris i kalkulatoren og klikk «Søk hos Tryg». Du vil da få opp et helseerklæringsskjema for utfylling.

Merk at det er økningen du søker om. Har du 5 G fra før, og du ønsker 10 G, søker du om 5 G. Forsikringen kan maksimalt økes til 10 G.   

Du kan bestille kritisk sykdom for din ektefelle/samboer. Da må du som medlem først logge inn og starte bestillingen. Deretter må din ektefelle/samboer fylle ut en egenerklæring for helse med sin egen BankID. Hvis din ektefelle/samboer vil ha livsforsikring og/eller uføreforsikring også, er det mulig å søke om det i samme helseerklæringskjema.

Kritisk sykdomsforsikring kan bestilles frem til du fyller 60 år og opphører automatisk ved utgangen av det året du fyller 70 år.