Organisasjonsutvikling Albania

Albania var det siste landet i Europa som ga opp kommunismen. Overgangen til demokrati og markedsøkonomi har vært både problematisk og utfordrende for den unge republikken.

Våre to søsterorganisasjoner i landet, Independent Trade Union of Education of Albania (SPASH-ITUEA) og Trade Union Federation of Education and Science of Albania (FSASH), opplever at de opererer i et krevende og til tider turbulent landskap. De ønsker å styrke sine organisasjoner for enda bedre å kunne møte utfordringene i dagens Albania. Derfor har de invitert Utdanningsforbundet med i et samarbeid om organisasjonsutvikling som startet opp høsten 2019.

Samarbeidet er mellom SPASH-ITUEA, FSASH, ETUCE (den europeiske regionen i EI) og Utdanningsforbundet.

Målsettinger

Det er tre tematiske opplæringskomponenter: generelt fagforeningsarbeid, forhandlinger og likestilling.

Resultater

Samarbeidet er fortsatt i startfasen og har ingen konkrete resultater å vise til ennå.

Ressurshefte om Utdanningsforbundets utviklingsprosjekter med andre lærerfagforeninger

Kontaktperson

Avbildet: Rune  Fimreite
Rune Fimreite

Seniorrådgiver