Organisasjons- og profesjonsutvikling i Latin-Amerika

Utdanningsforbundet har siden høsten 2011 deltatt i et omfattende samarbeid for å styrke og konsolidere de latinamerikanske lærerorganisasjonene gjennom det som kalles «Pedagogisk bevegelse».

Latinamerikanske lærerorganisasjoner har helt frem til våre dager møtt politiske, sosiale og økonomiske realiteter på en konfronterende måte. Dette har ikke gitt noen resultater og de har endret sin tilnærming til samfunns- og utdanningspolitiske spørsmål.

Lærerorganisasjonene er i ferd med å redefinere sin samfunnsmessige rolle og ta sitt ansvar i debatten om fremtidig utdanningspolitikk. De ønsker å bli sterke og sentrale utdanningspolitiske aktører som kan bidra i den utdanningspolitiske debatten, utfordre egne styresmakter og fremme forslag til offentlig og kvalitativ god utdanning for alle. For å få til dette er det behov for å utvikle, formulere og presentere konkrete forslag til alternativ utdanningspolitikk som er forankret i verdier de har forsvart gjennom mange år.

Samarbeidet er organisert som et konsortium med EI Latin-Amerika, Canadian Teachers Federation (CTF), Lärarförbundet, National Education Association (NEA, USA) og Utdanningsforbundet. «Pedagogisk bevegelse» omfatter 38 lærerfagforeninger i 18 land.

Overordnede målsettinger

Pedagogisk bevegelse er et regionalt prosjekt som skal bidra til profesjonsutvikling og styrke det politiske påvirkningsarbeidet. Målet er at lærerorganisasjonene blir sterke og sentrale aktører, som bidrar med egen politikk i den utdanningspolitiske debatten og utfordrer egne styresmakter i sine respektive land.

Resultater

Stadig flere lærerorganisasjoner har utviklet egne forslag til utdanningspolitikk som de bruker aktivt i påvirkningsarbeidet og i den sosiale dialogen med myndighetene. Noen organisasjoner (CONADU og CTERA i Argentina, CNTE i Brasil og ANDE i Costa Rica) er høyst aktive både i samfunns- og utdanningspolitiske debatter og er etterhvert blitt viktige aktører i egne land.

Ressurshefte om Utdanningsforbundets utviklingsprosjekter med andre lærerfagforeninger

Kontaktperson

Avbildet: Rune  Fimreite
Rune Fimreite

Seniorrådgiver