Indonesia - organisasjonsutvikling

Indonesia består av 17.508 øyer. Med en befolkning på 270,6 millioner innbyggere er det verdens fjerde mest folkerike land, og det landet i verden med flest muslimer og verdens tredje største demokrati.

Indonesia har obligatorisk, gratis 9-årig skole. Utdanningssystemet består både av offentlige, private og internasjonale skoler. Mange av de private skolene er religiøse.

PGRI ble stiftet i 1945 og var tidligere en organisasjon underlagt myndighetene. Etter Suhartos fall i 1998 vedtok PGRIs kongress å gjennomføre omfattende endringer i organisasjonen. Målet var å bli en uavhengig og demokratisk lærerfagforening. Ifølge tall fra PGRI er det 3.718.700 lærere i Indonesia, 1.136.874 av disse betalte kontingent til PGRI i 2019, mens over 2 millioner er registrert i organisasjonens medlemsdatabase. I Indonesia er det mange lærere som er offentlig ansatte, men også en stor del av lærerstanden er ansatt på kontrakt. Det siste medfører, foruten et mer usikkert ansettelsesforhold, dårlig lønn.

Overordnede målsettinger

PGRIs målsetting er å bli en sterk, uavhengig, demokratisk og bærekraftig fagforening.

Innenfor samarbeidet er følgende mål satt:

  • Etablere system for medlemsregistrering, økonomistyring og oversikt over tillitsvalgte
  • Tillitsvalgtsopplæring på alle nivå i organisasjonen
  • Likestilling
  • Påvirkningsarbeid overfor myndigheter angående god utdanning og læreres rettigheter

Resultater

Antall medlemmer registrert i medlemsdatabasen har økt betraktelig de seneste årene, til over 2 millioner i 2019. På PGRIs kongress i 2019 ble det vedtatt å øke medlemskontingenten med femti prosent. Et godt resultat, selv om kontingenten fremdeles er svært lav. Tillitsvalgte på provins-, distrikts- og lokalt nivå har i økende grad fått opplæring og bidrar til bedret informasjonsflyt. En ny modul for tillitsvalgt – og medlemsopplæring på lokalt nivå ble testet ut på fem steder i 2018, og ytterligere åtte steder i 2019. På kongressen ble professor Unifah Rosyidi, valgt som PGRIs første kvinnelige leder, og kvinneandelen i sentralstyret er nå på 30 prosent. PGRI har etablert en egen enhet for skoleledere. PGRI har fått gjennomslag for et nytt regulativ som skal gjøre det lettere for lærere ansatt på kontrakt å bli offentlig ansatt. De har også fremforhandlet økt lønn for denne gruppen. Videre skal rektorer og rådgivere skal få gratis opplæring i budsjettering.

Ressurshefte om Utdanningsforbundets utviklingsprosjekter med andre lærerfagforeninger

Kontaktperson

Avbildet: Astrid Thomassen
Astrid Thomassen

Seniorrådgiver